Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Politiek plagiaat? Graag!

Blog
Politiek plagiaat? Graag!

De kabinetsformatie is in een volgende fase terechtgekomen. De gesprekken worden wat steviger op inhoud en details gevoerd. Hét moment om knopen door te hakken en de keuzes te maken die bepalend zijn voor de toekomst van Nederland. Een toekomst die zonder MKB-maakbedrijven ondenkbaar is. Direct en indirect zorgt de MKB-maakindustrie ervoor dat de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, de vergrijzing en verduurzaming, succesvol worden opgelost. Een toekomstbestendige en succesvolle MKB-maakindustrie brengt Nederland vooruit! 

Brief aan formateurs
Om te zorgen dat de MKB-maakindustrie de kansen die er liggen verzilvert en de uitdagingen die op ze afkomt, overwint, is een gezond ondernemersklimaat nodig. Daarnaast moet het netwerk van ondernemersketens worden versterkt. Koninklijke Metaalunie heeft dit, samen met MKB-Nederland, bij de formateurs in een brief onder de aandacht gebracht. In de brief vragen we om bij het formeren van een nieuw kabinet oog te hebben voor de uitdagingen en kansen die er liggen voor de MKB-maakbedrijven in Nederland. 

Een nieuw kabinet moet, meer dan de afgelopen jaren, specifieke aandacht geven aan ons ondernemersklimaat. Stabiliteit, voorspelbaarheid en een integrale aanpak zijn daarbij de sleutelwoorden. Het gaat dan onder andere over het fiscale regime, een ambitieuze aanpak voor vermindering van regeldruk, strategisch industriebeleid gericht op meer onafhankelijkheid en innovatiestimulering. 

Agenda voor MKB-maakindustrie
Eigenlijk vinden wij dat er een speciale agenda moet komen voor de MKB-maakindustrie. Naast de eerder genoemde bredere aandachtspunten gericht op het ondernemersklimaat, kent de MKB-maakindustrie een aantal specifieke uitdagingen of beter nog: kansen. Die liggen op het vlak van arbeidsproductiviteit, voldoende instroom van vakmensen en duurzaam ondernemen. Zo moet innovatiestimulering beter bereikbaar worden voor MKB-maakbedrijven en ‘procesinnovatie voor het mkb’ een plek krijgen in het innovatiebeleid. En ook al is er nu geld toegezegd vanuit het Groeifonds: de kwaliteit van techniekonderwijs op het PO en VO en in de bekostiging van de technische mbo-opleidingen moet blijvend aandacht krijgen. Los daarnaast met spoed de netwerkcongestie op en investeer structureel in een circulaire maakindustrie.

De brief aan de formateurs geeft kant en klare oplossingen. We vinden het helemaal niet erg als de formateurs, schaamteloos, woord voor woord de punten uit de brief overnemen in een (voorlopig) regeerakkoord. Politiek plagiaat dus! Maar wel gewenst. Om Nederland vooruit te helpen is veel geoorloofd: door constructieve kant en klare oplossingen die Nederland vooruithelpen. Zoals wij nu hebben aangedragen.

Mark Helder
Voorzitter Koninklijke Metaalunie

Gerelateerd