Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Samen sterk voor de maakindustrie

Blog
Samen sterk voor de maakindustrie

Het woord ‘samen’ heeft over het algemeen een positieve lading. Het suggereert dat iedereen hun eigen belang ondergeschikt maakt aan een gezamenlijk doel, dat we samen nastreven en samen optrekken, overleggen en als een team opereren. Samen staat ook voor samen sterk, samen een sterk geluid laten horen. In een tijd waarin zoveel uitdagingen op ons afkomen, is het bundelen van krachten meer dan ooit belangrijk. Het is dan wel belangrijk om over je eigen schaduw heen te stappen en het grotere plaatje te zien. Of het nu gaat om netcongestie, het tekort aan personeel of het halen van klimaatdoelen: we hebben elkaar nodig om die uitdagingen op te lossen. En waar oplossingen uitblijven of er een verkeerde afslag dreigt te worden genomen, is het effectief om met één krachtige stem te reageren.

Dat werkt ook
Een goed voorbeeld van hoe dat kan, is natuurlijk ons lidmaatschap van MKB-Nederland, waarin verschillende mkb-sectoren zijn vertegenwoordigd. Daardoor klinkt het geluid van het mkb krachtig, maar het kan ook op het niveau van brancheverenigingen die bijvoorbeeld actief zijn in de technologische (maak)industrie. Dat werkt ook! Een goed voorbeeld is de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK). In een interview met onze beleidssecretaris Gerard Wyfker, wordt door algemeen directeur NRK Harold de Graaf dan ook terecht gesteld dat de thema's die voor Koninklijke Metaalunie belangrijk zijn, ook de volle aandacht van de NRK hebben.

Eén mond
Het is de taak van Koninklijke Metaalunie én de NRK om op te komen voor de belangen van ondernemers in de maakindustrie, vinden beiden. Daarom is het verstandig dat we elkaar weten te vinden en de lobby versterken. We spreken met één mond richting de politiek, niet zelden vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo maakten beide organisaties zich samen met de BOVAG bij het ministerie van BZK hard voor een mkb-vriendelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Er liggen concrete plannen voor een verdere samenwerking, zoals op het gebied van duurzaam ondernemen, de circulaire economie-wet, de digitalisering van de maakindustrie en de netcongestie.

Krachtigst
We krijgen voor onze leden veel meer voor elkaar, omdat we een collectief vormen en als maakindustrie veel meer zichtbaar zijn. Dat laatste is ook een belangrijk doel van de Metaalunie-sectorcampagne ‘Metaaltechnologie maakt je wereld’, om Nederland, waaronder de overheid, te laten zien wat het belang van de (MKB)-maakbedrijven is. Als maakbedrijven moeten we worden gezien en gehoord. En alleen samen lukt dat het krachtigst.

Mark Helder, 
Voorzitter Koninklijke Metaalunie

Gerelateerd