Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Kies voor ‘Gemaakt in Nederland!’

Blog
Kies voor ‘Gemaakt in Nederland!’

Het ontgaat op dit moment natuurlijk niemand: politiek Den Haag staat in het teken van de verkiezingen op 22 november a.s. Voor Koninklijke Metaalunie is dit een belangrijk moment om onze wensen kenbaar te maken aan de politiek. Om de politiek te ‘inspireren’ voert Metaalunie in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen een eigen ‘verkiezingscampagne’ met als titel: Kies voor gemaakt in Nederland! De basis van de campagne is ons eerder gepresenteerde ‘Verkiezingsmanifest’ met onze standpunten. Op basis van het manifest hebben wij praktische oplossingen en handreikingen geformuleerd voor vraagstukken die de MKB-maakindustrie bezighoudt op het gebied van innovatie, vakmensen en duurzaam ondernemen.

Inmiddels heeft ons campagneteam korte video’s gemaakt van (aspirant) Tweede Kamerleden en ondernemers uit de MKB-maakindustrie. Iedereen krijgt drie vragen voorgelegd. Wat weet u van de MKB-maakindustrie, wat zijn de grootste uitdagingen en welke oplossingen zijn daarvoor? Met deze video’s en ons verkiezingsmanifest maken we Den Haag duidelijk welke concrete keuzes de politiek moet maken voor behoud en groei van een sterke MKB-maakindustrie.

Blijvende welvaart
De boodschap die wij met onze verkiezingscampagne afgeven is duidelijk. Een gezonde MKB-maakindustrie is essentieel voor blijvende welvaart, banen, innovaties en maatschappelijke transities. Het vereist investeringen in een gunstig ondernemingsklimaat, het koesteren van familiebedrijven en het verminderen van regeldruk en innovatie. Arbeidsproductiviteit moet worden gestimuleerd met nadruk op procesinnovatie en er moet gezorgd worden voor instroom van vakmensen, want die zijn onmisbaar bij de realisatie van de maatschappelijke uitdagingen. Ook op het gebied van klimaat en energie bieden MKB-maakbedrijven oplossingen. Maar dan is het bijvoorbeeld wel nodig dat de energie-infrastructuur wordt uitgebreid en dat de circulaire economie eindelijk echt kernpunt van de klimaatplannen wordt.

Er is werk aan de winkel voor politici én ondernemers! Onze verkiezingscampagne maakt helder dat de uitdagingen voor MKB-maakbedrijven groot zijn. Het is een oproep aan politici en ondernemers om samen te werken aan een bloeiende en duurzame toekomst voor de Nederlandse maakindustrie. Iets dat na de verkiezingen concreet beleid moet worden. Kies voor de toekomst, kies voor 'Gemaakt in Nederland', nu en na 22 november!

Benieuwd naar alle activiteiten rond de Verkiezingen? Bezoek dan metaalunie.nl/Tweede-Kamerverkiezingen-2023 voor meer informatie. Een extra oproep: help de boodschap ‘Gemaakt in Nederland!’ verder te verspreiden. Hou daarvoor de komende weken onze communicatiekanalen in de gaten!


Mark Helder
Voorzitter Koninklijke Metaalunie

> Wilt u reageren op deze blog? Stuur dan een mailtje naar vz@metaalunie.nl.

Gerelateerd