Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Mededinging

Afspraken waarmee de onderlinge concurrentie wordt beperkt kunnen in strijd zijn met de wet. Wees hier alert op en vraag juridisch advies, bijvoorbeeld als u een concurrentiebeding of een relatiebeding wilt afspreken.

Mededingingsrecht wil zeggen: regels die gaan over eerlijke concurrentie. In West-Europa gaan we ervan uit dat de economie gebaat is bij ongeremde, vrije concurrentie. Dat gaat blijkbaar niet vanzelf. Daarvoor zijn regels opgesteld.

In Nederland kennen we Europese mededingingsregels en de Nederlandse Mededingingswet. Deze regels zien op op verschillende soorten situaties. Ze kunnen gaan over afspraken tussen concurrenten (zgn. horizontale afspraken, in de volksmond vaak kartelafspraken genoemd), maar ook over afspraken tussen niet-concurrenten, maar opvolgende schakels in een product- of dienstenketen, zoals afspraken tussen leveranciers en distributeurs (zgn. verticale afspraken). Daarnaast zijn er regels voor bedrijven die heel veel markmacht hebben, monopolist zijn, grote bedrijven die willen fuseren (zogenaamde concentratieregels) en staatssteun.

Het motto van de regels is “niks mag, tenzij”. Hiermee wordt bedoeld dat bedrijven geen afspraken mogen maken die de concurrentie in de weg staan, tenzij er sprake is van bepaalde (wettelijke) uitzonderingen. Omdat niet alle afspraken die tegen de regels ingaan de economie direct ondermijnen, zijn er uitzonderingen voor afspraken die qua effect niet zoveel om het lijf hebben.

De handhaving van de mededingingsregels is in handen van de Autoriteit Consument en Markt (de ACM) en de Europese Commissie. Zij kunnen boetes opleggen tot 10 % van de omzet over het voorafgaande boekjaar. De ACM kan niet alleen aan bedrijven, maar ook aan leidinggevenden een boete opleggen tot € 450.000,-.

De regels kunnen ook door de “gewone” burgerlijke rechter worden toegepast. Zo kunnen bedrijven elkaar onderling aanspreken op overtredingen van de regels, waardoor bepaalde afspraken niet langer gelden of blijken nooit te hebben gegolden (zgn. nietige afspraken). Om een voorbeeld te geven: leverancier A verbiedt distributeur B voor onbepaalde tijd om concurrerende producten te distribueren. B kan in dit geval de rechter vragen te verklaren dat de afspraak nietig is, omdat deze de voorgeschreven maximale duur van vijf jaar overschrijdt.


Advies nodig?
Als u zich afvraagt of uw afspraken met bijvoorbeeld uw concullega’s, of uw distributeurs, wel door de beugel kunnen, of als u meent tegen andermans overtreding van het mededingingsrecht aan te lopen, neemt u dan contact op met de bedrijfsjuridisch adviseurs via bj@metaalunie.nl.