Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Inleiding productregelgeving

Op Europees niveau is er wetgeving opgesteld die van toepassing is op allerlei producten. Alleen als de producten aan deze wetgeving voldoen, mogen ze in de Europese Economische Ruimte (EER: alle EU landen + Liechtenstein, Noorwegen, IJsland  en Zwitserland) in de handel worden gebracht.


Europese productregelgeving met een CE markering

Voor diverse producten zijn regels opgesteld die eisen stellen op het punt van veiligheid en milieu. De fabrikant van het product dient ervoor te zorgen dat zijn product voldoet aan alle voorgeschreven eisen en dit te bevestigen door het verstrekken van een EU-conformiteitsverklaring en het aanbrengen van een CE-markering op het product. Zonder correcte CE-markering mogen de producten niet binnen de EER in de handel worden gebracht.

De regels voor CE-markering zijn opgenomen in diverse Europese richtlijnen en verordeningen. De voor de Metaalbranche belangrijkste richtlijn is de Machinerichtlijn. Verder zijn er richtlijnen voor onder meer elektrische en elektronische producten, pleziervaartuigen, liften, medische hulpmiddelen, gastoestellen en speelgoed (zie verder Overige CE richtlijnen en verordeningen).

Het is mogelijk dat op één product meerdere richtlijnen van toepassing zijn. Een overzicht van alle CE-richtlijnen is gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ook bouwproducten dienen te worden voorzien van een CE-markering. Bouwproducten zijn producten die in bouwwerken of civieltechnische werken kunnen worden toegepast, zoals stalen H-profielen, bakstenen, wastafels en cement. De regels voor CE-markering van bouwproducten zijn opgenomen in de Europese Bouwproductenverordening. De Bouwproductenverordening is een vreemde eend in de bijt omdat daarin niet, zoals bij alle andere CE-richtlijnen en verordeningen, direct eisen worden gesteld aan het product zelf, maar de regels vooral tot doel hebben dat de manier waarop de kenmerkende eigenschappen van deze producten worden vastgesteld en beschreven in heel Europa gelijk zijn. Voor bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm is vastgesteld, geldt de verplichting om een prestatieverklaring (DoP), waarin de eigenschappen van het product worden omschreven, op te stellen en het product van een CE-markering te voorzien. Voor de Metaalbranche is met name de geharmoniseerde NEN-EN 1090-1 norm van betekenis. Deze norm is van toepassing op constructieve stalen en aluminium onderdelen (zie verder: Europese productregelgeving: CE-markering Bouwproducten).

Ter toelichting op de CE-regelgeving heeft de Europese Commissie een gids uitgebracht. Deze gids wordt “The Blue Guide” of in het Nederlands “De Blauwe Gids” genoemd. The Blue Guide is in beginsel niet van toepassing op de Bouwproductenverordening.


Europese regelgeving zonder CE markering

Daarnaast bestaat er nog een categorie producten waarvoor wel Europese regelgeving bestaat, maar die niet van een CE-markering worden voorzien. Speeltoestellen en materialen die met voedsel in contact komen zijn hier voorbeelden van. Hetzelfde geldt voor de meeste voertuigen. In sommige gevallen wordt de Europese regelgeving aangevuld door nationale regelgeving.


Nationale productregelgeving

Tot slot zijn er ook nog enkele producten waarvoor geen Europese, maar uitsluitend nationale regelgeving bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor draagbaar klimmaterieel.


Verder lezen?
Hieronder kunt u meer informatie vinden over de Machinerichtlijn, de Bouwproductenverordening en andere CE-richtlijnen. 

> Let op: U kunt deze informatie alleen lezen als u bent ingelogd.