U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » Milieu & energie

Milieu & Energie

Milieu en energie hebben de volle aandacht van Metaalunie. Niet alleen beleidsmatig maar ook projectmatig. Daarnaast biedt het team Bestuursrecht van de afdeling Ledenadvies individuele hulp en advies. De onderwerpen milieu en energie schuiven steeds meer richting maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), waarbij energie onderdeel is van milieu en milieu een van de kernthema’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De andere thema’s van mvo zijn: arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, betrokkenheid en eindgebruikersbelangen. Zowel met lokale overheden als met de Rijksoverheid wordt regelmatig overleg gevoerd om de belangen van de leden op het beleidsterrein zo goed mogelijk te verdedigen.

Bij milieu gaat het om de klassieke hoofdonderwerpen als emissies naar bodem, water en lucht alsmede afval. Energie heeft niet alleen betrekking op energiebesparing en verduurzaming van energie. Ook de inkoop van energie valt daar onder. Met leveranciers is een aantal raamovereenkomsten met gesloten om een goede prijs te krijgen en gelijktijdig te worden ontzorgd. Dat geldt zowel voor elektriciteit als gas en zowel voor grootzakelijke afnemers als voor kleinzakelijk verbruik.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen een steeds prominenter plaats in de bedrijfspraktijk van de ondernemer. Niet alleen vanwege de zorg om de omgeving maar zeker ook vanwege het feit dat steeds meer afnemers (publiek en privaat) daar naar vragen. Aandacht voor duurzaamheid en mvo kan dus ook commercieel gezien verstandig zijn. Om die redenen wordt door Metaalunie hier volle aandacht aan besteed. Niet alleen in individuele contacten maar ook in het Metaalunie-bulletin, de digitale Nieuwsbrief, Metaal + Techniek, op projectbasis en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. 

  1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  2. Digitale mvo-monitor

Een greep uit de dossiers en projecten: de Wet milieubeheer en alles wat daarmee samenhangt zoals de milieubeheervergunning en het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), verpakkingen, bodemverontreiniging en –sanering (i.s.m. het Bodemcentrum), Ecodesign, energiebesparing en duurzame energie (het Energiecentrum: www.energiecentrum.nl), duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen en wetgeving met betrekking tot stoffen (waaronder Reach, Weee/Rohs).

Info & Advies
Leden kunnen de kennisbank raadplegen voor actuele informatie over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van Milieu & Energie.

Beleidssecretaris Milieu & Energie Gerard Wyfker.

Blog

Jos Kleiboer / Directie      

Politieke aard-
verschuiving

Lees meer.

Contact

Gerard Wyfker
Beleidssecretaris
030 605 33 44
wyfker@metaalunie.nl