U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Thema's » Grondstoffenakkoord

Grondstoffenakkoord

Koninklijke Metaalunie en FME hebben in januari 2017 samen het Grondstoffenakkoord (mede)ondertekend. Zij deden dat onder de vlag van de Circulaire Metaalketen. Voornaamste doelen van het (mede)ondertekenen: 1) leveringszekerheid van grondstoffen en 2) nieuwe (circulaire) businessmodellen.

Uitdaging
Er zijn vijf transitietafels geformeerd die aan de hand van een startdocument voor eind 2017 een transitieagenda moeten opstellen. De vijf tafels hebben betrekking op: biomassa en voedsel, kunststoffen, consumptiegoederen, de maakindustrie en de bouw. Vanaf eind 2017 moeten de transitieagenda’s tot uitvoering worden gebracht. Koninklijke Metaalunie is nauw betrokken bij de transitietafels maakindustrie en bouw. Naast ondernemersorganisaties en ondernemers zit ook de overheid aan tafel alsmede externe adviseurs. Er moet vol worden ingezet Leveringszekerheid, verminderde milieudruk / resource efficiency en het sluiten van de kringloop.

Standpunt Metaalunie

De Nederlandse maakindustrie levert een uiterst belangrijke toegevoegde waarde aan de binnenlandse welvaart en werkgelegenheid. Datzelfde geldt voor de bouwsector. Het is daarom uitermate belangrijk dat beide sectoren behouden blijven voor Nederland. Sterker nog: duurzaam kunnen groeien. Een transitie naar een toekomst waarin de leveringszekerheid van grondstoffen geborgd is en nieuwe (circulaire) businessmodellen kunnen floreren is onmisbaar een belangrijk middel om deze duurzame groei te bewerkstelligen. Daar komt bij: metalen zijn niet alleen oneindig recyclebaar maar bovendien als geen ander materiaal geschikt om verdere stappen mee te zetten in termen van product- en onderdelenhergebruik. Het adaptief vermogen van metalen gebouwen is enorm. De sector werkt graag met alle beschikbare kennis, kunde en innovatiekracht mee aan de gewenste transitie en vraagt de rijksoverheid daarbij nadrukkelijk om voldoende tijd, financiële middelen en beleidsmatige ondersteuning.

Neem contact opGerard Wyfker
Beleidssecretaris
030-6053344
wyfker@metaalunie.nl