U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Metaalunie » Thema's » Smart Industry

Smart Industry

Smart Industry is het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren.

In Smart Industry draait alles om de revolutionaire integratie van ICT en geavanceerde technologie in industriële productieketens. Smart Industry heeft enorme impact op bestaande businessmodellen en samenwerkingsvormen en het biedt ons talloze mogelijkheden voor de ontwikkeling van totaal nieuwe producten en diensten. We krijgen te maken met slimme fabrieken en met slimme objecten in een slimme omgeving.

Productieprocessen van de toekomst
Machines en robots met steeds nauwkeuriger, kleinere en zuinigere sensoren opereren in flexibele productienetwerken waarin zij met ons en met elkaar communiceren, de workflow op elkaar afstemmen en fouten opsporen en herstellen. Klanten krijgen directe invloed op productieprocessen en kunnen steeds vaker producten personaliseren en in lage volumes just in time bestellen. In de agrarische sector zullen precisielandbouw en slimme kassen hun intrede doen, net als zorgrobots en gepersonaliseerde medicijnen, drones die onze pakjes afleveren en 3D-foodprinters die onze pizza’s printen. Doordat objecten, machines, systemen en mensen met elkaar worden verbonden ontstaan talloze mogelijkheden om productieprocessen efficiënter en effectiever in te richten. Slimme producten genereren een constante datastroom van gebruiksgegevens waarmee producenten hun producten verbeteren en afnemers hun gebruik en onderhoud optimaliseren.

Smart Industry Actieagenda
Om de Smart Industry Actieagenda succesvol uit te voeren is een daadkrachtige aanpak nodig, gedragen door bedrijven, kenniswereld en overheid. De transitie naar een Smart Industry is een zaak van lange adem; het zal vermoedelijk decennia vergen voordat Nederland een volledig Smart Industry kent. Deze Actieagenda wordt door de betrokken netwerkpartijen als een programma van (vooralsnog) vier jaar uitgevoerd.

Fieldlabs
De oprichting van de tien proeftuinen (fieldlabs) komt voort uit de Actieagenda Smart Industry. De samenstellers stelden dat veel ondernemers zich onvoldoende realiseren dat een digitale wereld ontstaat, waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het productieproces. Machines zullen online met elkaar verbonden zijn en kunnen slim worden aangestuurd. En niet alleen binnen de fabriek, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en klanten.

Koninklijke Metaalunie blijft vanuit het MKB-metaal kijken naar de kansen voor de ondernemer en niet alleen maar vanuit de theorie van de wetenschap of de aanbieders van nieuwe technologie. Maar dat er dingen gaan veranderen en dat er kansen liggen, staat buiten kijf.

Standpunt Metaalunie
Metaalunie is van mening dat Smart Industry een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en versterking van het MKB-metaal. Uitgangspunt daarbij is dat de bedrijfstak de concurrentiepositie blijft behouden en de innovatie die noodzakelijk is om dit te bereiken mede tot stand brengt. Koninklijke Metaalunie zal dit nadrukkelijk volgen.

 

Neem contact op

'Met Smart Industry op weg naar de toekomst!'


Rard Metz

Beleidssecretaris
030-6053344
Metz@metaalunie.nl