U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Metaalunie » Thema's » Representativiteit vakbonden

Representativiteit vakbonden

De wetgeving geeft opportunistische partijen, vooral vanuit vakbondszijde, de mogelijkheid om zonder enige noemenswaardige representativiteit een cao af te sluiten.

Een vakbond die twee jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn doelstellingen heeft staan om een cao af te sluiten kan met iedere werkgever een cao afsluiten. Een afgesloten cao kan alleen algemeen verbindend worden verklaard als een ruime meerderheid van het personeel van de werkgevers in een omschreven sector onder de werkingssfeer van de cao valt, hij geldt dan voor iedereen in de sector. De representativiteiteis geldt niet voor een vakbond om een cao af te sluiten. Een vakbond zonder leden in een bedrijf kan dus afspraken maken met een werkgever die voor alle werknemers in principe geldt. Vervolgens kan deze afspraak algemeen verbindend worden verklaard zonder dat er een werknemer lid is van die vakbond.

Voor werkgevers(organisaties) is dit een makkelijke manier om al je werknemers in een uniforme regeling te krijgen. Je “koopt” als het ware een cao. Vervolgens laat je deze avv’en en je concurrenten zijn ook aan deze regeling gebonden. Vanuit werkgeversoptiek kan zo’n werkwijze op korte termijn handig zijn maar is natuurlijk in strijd met de bedoeling van de wet. De wet gaat ervan uit dat de cao de werknemer een zekere bescherming biedt.

Tot voor een paar jaar werden dit soort afspraken zelden gemaakt. In de kruipruimte van de vakbeweging bestaan er een paar kleine bonden die wel eens zo’n afspraak maakten voor een kleine cao. Hierin is de laatste tijd verandering ingekomen. De hele kleine bond AVV (Alternatief voor Vakbond) heeft in de detailhandel een afspraak gemaakt voor 100.000 werknemers. De traditionele bonden zijn hier buitenspel gezet, dan wel hebben zich buitenspel laten zetten. Dat is zorgelijk.

Standpunt Metaalunie
Een vakbond moet een zekere representativiteit hebben om een cao te mogen afsluiten om het cao instrument legitiem te houden. De traditionele vakbeweging heeft zich altijd tegen het invoeren van een representativiteiteis verzet. Al klagend over de handelswijze van de AVV is de traditionele bonden een zekere opportuniteit niet vreemd. Ook zij maken in branches en bedrijven cao-afspraken waarin ze amper leden hebben.

Willen wij het poldermodel in Nederland handhaven dan zullen ook de vakbonden een zekere representativiteit moeten hebben om voor een groep van werknemers een cao af te sluiten. Een representativiteitsvereiste van 5 procent van het personeel dat lid moet zijn van een vakbond die de cao wil afsluiten lijkt wel het minimum. Is er geen representativiteit in een bedrijf of branche dan zullen werkgever en werknemers het binnen die branche of onderneming zelf moeten uitzoeken. Het spoort de vakbonden ook aan leden te werven waarbij ze moeten overtuigen attractief te zijn.

 

Neem contact op

'Een vakbond moet een
zekere representativiteit
hebben om een cao te
mogen afsluiten!Jos van de Werken
Beleidssecretaris
030-6053344
werken@metaalunie.nl