U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Metaalunie » Thema's » Duurzaam en Circulair Bouwen

Duurzaam en circulair bouwen

De Nederlandse overheid is redelijk ambitieus in het stimuleren van omgaan met schaarste van grondstoffen en energiezuinigheid (duurzaam denken). Deels gepusht vanuit Europa, worden er steeds meer initiatieven genomen om ook de bebouwde omgeving ingrijpend te verbeteren ten aanzien van duurzaamheid. Het Energie Label, de Milieuprestatie van Gebouwen en de energiedoelstellingen uit het Energieakkoord zijn er zomaar een paar.

De overheid neemt initiatieven ter stimulering en stelt regels en wetten op. Metaalunie houdt de regels- en wetsvoorstellen scherp in de gaten om een gelijk speelveld te waarborgen. Ook bieden deze regels vaak kansen voor de metaalbouw branche om zich positief te onderscheiden. 

Metalen producten zijn verre weg het best te recyclen en te hergebruiken. De eigenschappen van metalen maken flexibele oplossingen mogelijk en de ontwerpvrijheid is nagenoeg ongelimiteerd. Er liggen dan ook voor metalen in de bouw ook enorme kansen. Voor de leden van Metaalunie is het van groot belang om die mogelijkheden te zien en ze te gaan gebruiken.

Standpunt Metaalunie
Metaalunie is van mening dat de overheid nog sterker zou moeten inzetten op duurzame oplossingen. Onder aan de streep moet dan niet alleen naar de kostprijs worden gekeken. Bedrijven die aantoonbaar duurzame producten produceren moeten erkenning krijgen.

Regels van de overheid mogen geen materialen uitsluiten. Ze moeten innovatie stimuleren en een gelijke beoordeling van de diverse producten en materialen garanderen. Metaalunie richt zich erop om de regels dusdanig aangepast te krijgen dat ze ook werkelijk gebruikt kunnen worden.

Voorbeelden
De metaalbouw kan voorop lopen bij de ontwikkeling van gebouwen die compleet ontworpen zijn om te worden gedemonteerd na de initiële gebruiksfase, indien geen tweede gebruiksfase voorzien is. Voorbeeld daarvan is het ENDIS kantoorconcept. De hoofddraagconstructie is uit staal opgetrokken en kan gemakkelijk zo worden ontworpen dat deze bij “ontbouwen” geheel uit elkaar gehaald kan worden zonder de onderdelen te slopen. Die onderdelen kunnen vervolgens zo weer worden gebruikt.

 

Neem contact op

'Samen integrale
oplossingen bieden!'Peter vd Mars
Beleidssecretaris
030-6053344
Mars@metaalunie.nl