U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Metaalunie » Organisatie » Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit een door de Bondsraad te benoemen voorzitter en twee leden vanuit elk district (uitgezonderd Zeeland met 1 afgevaardigde). 

De heer G.F. Kaanen treedt op als voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur staat aan het hoofd van de vereniging en is belast met de leiding van de vereniging. Dat houdt in dat de Raad van Bestuur zorgdraagt voor de uitvoering van de besluiten die zijn genomen door de Bondsraad (voorzover de uitvoering daarvan niet bij andere verenigingsorganen is gelegd).

Voorzitter / De heer G.F. Kaanen

Districtsvertegenwoordigers

District Noord: Mevrouw B. Hamstra-Henstra / de heer D. Bosker
District Oost: De heer A.S. Tolsma / de heer J.W. Woolderink / de heer A.C. van Vilsteren
District Gelre: De heer A.T.C. Hauzer /  
District Midden: De heer P.J.J. van Walraven / mevrouw L. van Zuilen
District Zuid-Holland: Mevrouw A. Hoogenboom-van Tol/ de heer D. Reedijk
District Noordwest: De heer  W. Nawijn / de heer A.G. Klomp
District Zeeland: De heer H.J. Harinck
District West-Brabant: De heer A. Flipsen / de heer T. Verhoeven
District Zuid-Oost: De heer J. in 't Groen / de heer J. van Bussel / mevrouw  N.A.F.M. van Hoof
District Limburg: De heer H. Kostons / de heer P.A.G.G. Hofmans

Vertegenwoordiger namens Fedecom: De heer M. Boersma
Vertegenwoordiger namens Metaalunie Jong Management: De heer F. Wiersma