U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Metaalunie » Organisatie » Brancheverenigingen

Brancheverenigingen

Leden van Metaalunie kunnen deelnemen aan branchegroepen. Deze behartigen de economisch-technische belangen van een bepaalde homogene bedrijfsgroep.

Een branchegroep wordt opgericht als een voldoende aantal leden te kennen geeft behoefte te hebben aan een dergelijke bundeling van kennis en kracht. De branchegroepen worden vanuit Metaalunie organisatie gefaciliteerd en ondersteund door een branchemanager. Naast deze branchegroepen zijn er ook zelfstandige verenigingen of stichtingen gehuisvest in het kantoor van Metaalunie. In totaal zijn er ongeveer 45 branchegroepen, verenigingen en stichtingen bij Metaalunie ondergebracht.

Toegevoegde waarde
Steeds meer ondernemers - en dat geldt zeker voor de nieuwe generatie - beseffen dat het lidmaatschap van een branchegroep, een vereniging of stichting veel toegevoegde waarde heeft. Gezamenlijke aanpak van branchespecifieke zaken levert voordelen op die een ondernemer alleen nooit kan bereiken. Bovendien nopen veranderingen tot samenwerking; veranderingen in productietechnologieën bijvoorbeeld of in de toeleverings- en uitbestedingsrelaties.

Samenwerking

Ondernemers zien elkaar steeds meer als collega's en eventuele samenwerkingspartners en niet meer zozeer als concurrenten. Vanuit deze gedachte ontstaan er steeds weer nieuwe initiatieven waaraan de afdeling branches van Metaalunie samen met de betreffende leden concrete invulling geeft.

Branchebestuur
Elke Metaalunie branchegroep heeft een eigen bestuur bestaande uit een oneven aantal bestuursleden. Conform statuten of een reglement worden bestuursleden tijdens de jaarvergadering gekozen en benoemd voor een periode van drie jaar. De samenstelling van het branchebestuur dient representatief te zijn voor de betreffende branche als totaliteit. Het branchebestuur heeft tot taak de collectieve branchespecifieke belangen van leden van een branchegroep of -vereniging te behartigen en legt daarvoor verantwoording af in de ledenvergaderingen.