Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit een door de Bondsraad te benoemen voorzitter en twee leden vanuit elk district (uitgezonderd Zeeland met 1 afgevaardigde). 

De heer M. Helder treedt op als voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur staat aan het hoofd van de vereniging en is belast met de leiding van de vereniging. Dat houdt in dat de Raad van Bestuur zorgt voor de uitvoering van de besluiten die zijn genomen door de Bondsraad (voorzover de uitvoering daarvan niet bij andere verenigingsorganen ligt).
 

Raad van bestuur


 • Voorzitter | De heer M. Helder
   
 • District Noord | De heer M. Boersma / mevrouw M.C. Fijma / mevrouw M. Ensel-Boonstra
 • District Oost | De heer J.W. Woolderink / de heer A.S. Tolsma
 • District Gelre | De heer F. Maarse /  de heer P. Bolder
 • District Midden | De heer D. Lodder / mevrouw L. van Zuilen
 • District Zuid-Holland | De heer A. van Keulen / de heer D. Reedijk
 • District Noordwest | De heer  W. Nawijn / de heer A.G. Klomp
 • District Zeeland | De heer H.J. Harinck
 • District West-Brabant | De heer R. Burgerhoudt / de heer R. Gommers / de heer M. Timmerman
 • District Zuid-Oost | De heer J. in 't Groen / de heer J. van Bussel / mevrouw N.A.F.M. van Hoof
 • District Limburg | De heer P.A.G.G. Hofmans / mevrouw F.G.L.M. Verheijen
   
 • Vertegenwoordiger namens Fedecom: De heer M. Boersma
 • Vertegenwoordiger namens Metaalunie Jong Management: De heer J. Michiels


Dagelijks bestuur


 • De heer R. Gommers
 • De heer M. Helder (voorzitter)
 • Mevrouw N.A.F.M. van Hoof
 • De heer A.G. Klomp
 • De heer A.S. Tolsma