U bent niet ingelogd.

Onderwijs & arbeidsmarkt

Metaalunie zet zich in voor haar leden om te komen tot voldoende, goed gekwalificeerde medewerkers. Dit gebeurt in de vorm van voortdurende, actieve inzet op het gebied van de belangenbehartiging namens de leden en in de vorm van ondersteuning en advisering van individuele leden. 

Advies
De advisering op het gebied van onderwijs en scholing gebeurt in de regio door de adviseurs in de buitendienst. Verder kunnen leden van Metaalunie een beroep doen op de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (OOM) die uitvoering geeft aan de afspraken die in de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf zijn vastgelegd. De meest recente regelingen en vergoedingen vindt u op de website van OOM.

Kwaliteit
Metaalunie zet zich in voor de bevordering van de kwaliteit van het reguliere beroepsonderwijs. De uitstroom van het beroepsonderwijs is immers de instroom voor de Metaalunieleden. Daarbij streeft Metaalunie ernaar opleiding en werkervaring zoveel mogelijk hand in hand te laten gaan en maakt zij zich sterk voor duale opleidingstrajecten voor het gehele beroepsonderwijs.

OpleidingsBedrijf Metaal
Om ondernemers in het mkb-metaal actief te ondersteunen bij de werving en selectie van gemotiveerde vakmensen heeft Koninklijke Metaalunie in 2006 het OpleidingsBedrijf Metaal (OBM) opgericht. Ondernemers in de metaalbranche kunnen bij het OBM terecht met al hun vragen over de opleiding en scholing van nieuwe en huidige medewerkers, al dan niet leerplichtig.

Maatwerkoplossingen in het praktijkonderwijs 
In de bbl-metaalopleidingen is meer maatwerk wenselijk. Bij maatwerk gaat het om het ontwerpen en uitvoeren van een specifiek leertraject voor een specifieke deelnemer. Om dit te realiseren zullen er concrete afspraken over de concrete begeleiding van de concrete deelnemer gemaakt moeten worden. Het boekje 'Een flexibele structuur vereist een nieuwe cultuur' richt zich op tips en tricks om dit maatwerk te realiseren met aandachtspunten voor ieders rol, of je nu praktijkopleider van het leerbedrijf, deelnemer, onderwijsmanager of begeleider/docent bent. 

Imagobevordering en promotie
Imagobevordering en promotie heeft nadrukkelijk de aandacht van Metaalunie. De eigen bedrijven worden opgeroepen om zich met een aantrekkelijke identiteit te presenteren naar de maatschappij. Tegelijkertijd bevordert Metaalunie actief het imago door concrete activiteiten te laten opzetten en uitvoeren door Bureau Top en door het intersectorale samenwerkingsverband Techniektalent.nu.
Vanuit deze organisaties worden activiteiten georganiseerd zoals Techniek in het basisonderwijs, Junior Vakkanjer wedstrijden voor het vmbo en Vakkanjer wedstrijden nationaal en internationaal voor het mbo. Ook de presentatie op vakbeurzen behoort tot deze activiteiten.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
Met een brochure, een video en twee quickscans brengt Metaalunie samen met FME CWM de aanpak van het ouderenbeleid in de sector onder de aandacht. Net als in veel andere sectoren worden ook de metaalindustrie en de metaalbewerking geconfronteerd met een langzaam maar zeker vergrijzend personeelsbestand. Het is voor een medewerker steeds moeilijker om (ruim) voor zijn 65e levensjaar met pensioen te gaan. En het zal – gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt – ook hard nodig zijn dat men langer doorwerkt. Daarom is het noodzakelijk voor ondernemers na te denken over de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat de oudere medewerker langer gezond, gemotiveerd en productief kan blijven werken. Maar het gaat niet alleen om oudere medewerkers. Ook jongeren hebben hun wensen en specifieke behoeften en we moeten voorkomen dat zij op oudere leeftijd in de problemen komen. Daarom wordt wel gesproken van leeftijdbewust personeelsbeleid.

 

Contact

Anne Marie Hey
Beleidssecretaris
030 605 33 44
heij@metaalunie.nl