U bent niet ingelogd.

Bouwen & ruimtelijke ontwikkeling

Voor het mkb-metaal zijn voldoende uitbreidings-/verplaatsings-/milieuruimte en goede bereikbaarheid belangrijk. Ook belangrijk is dat er snel, goed en betaalbaar gebouwd/gekocht/gehuurd kan worden om te anticiperen op nieuwe marktontwikkelingen. Het liefst in een aantrekkelijke en toekomstrobuuste omgeving.

Om dit alles te bereiken lobbyt Metaalunie vaak samen met MKB Nederland, VNO-NCW en de KvK’s. De laatste jaren is hiervoor al een aantal succesvolle resultaten bereikt en lopen er nog lobbyactiviteiten op verschillende deelterreinen. Succesvol zijn we de laatste jaren o.a. geweest in de lobby voor algemene bouw- en gebruiksregels in het Bouwbesluit en algemene milieuregels in het Activiteitenbesluit. Hierdoor hebben (bijna) alle Metaalunieleden nu te maken met algemene regels in plaats van individuele vergunningen. Gevolgen hiervan zijn: minder bureaucratie, geen leges meer hiervoor, van tevoren bekende eisen en vaak ook een snellere vergunning voor nieuwbouw. De omgevingsvergunning die eind 2010 is ingegaan vergemakkelijkt en versnelt het bouwen en aanpassen van het bedrijf verder. Daarnaast is de filedruk op veel snelwegen aanzienlijk verminderd door uitbreiding van deze wegen. In het Bouwbesluit zijn een aantal eisen versoepeld. Zo is de grootte van een brandcompartiment met een industriefunctie verhoogd van 1.000 naar 2.500 m2, wat veel kosten bespaart. De komende jaren zetten we o.a. in op: een verdere verbetering van de (vooral lokale en regionale) bereikbaarheid, snellere vergunningverlening, tegengaan oprukkende woningbouw in verband met benodigde milieuruimte, voldoende fysieke ruimte, goede overgang naar de door o.a. gemeenten gewenste privatisering van de ‘Bouwbesluittoets’ En tevens meer proportionele wetgeving, meer betrokkenheid van bedrijven door gemeenten en provincies bij het beleid en goed bedrijventerreinenbeleid.

Door alle randvoorwaarden te verbeteren, verbetert het algemene ondernemersklimaat (verder). Metaalunie biedt haar leden via de Afdeling Ledenadvies ook deskundige individuele ondersteuning, zoals bij bestemmingsplan- en omgevingsvergunningprocedures.

Contact

Derk Jan Meijer
Beleidssecretaris
030 605 33 44
Meijer@metaalunie.nl