U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Metaalunie » Organisatie » Beleidsterreinen » Arbobeleid

Arbobeleid

Een gezonde en veilige werksituatie in het mkb-metaal is van groot belang. Daarom stimuleert Metaalunie het ontwikkelen van arbobeleid bij de lidbedrijven.
Ook oefent zij invloed uit op de arboregelgeving die de overheid aan ondernemers wil opleggen. Hierbij wordt gelet op de technische, economische en operationele haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen.
De metaalsector regelt graag zelf het terugdringen van arbeidsrisico’s. In dat kader heeft Metaalunie een raamovereenkomst gesloten met ArboNed. Daarnaast is er speciaal voor metaalbedrijven een praktisch hulpmiddel ontwikkeld, waarmee bedrijven een risico-inventarisatie en –evaluatie kunnen uitvoeren: de RIE Metaalbewerking.

Tevens participeert Metaalunie in het project 5xbeter, waarbij invulling wordt gegeven aan de arbocatalogus dit wordt gedaan door middel van verbeterchecks die een bedrijf direct laten zien of een situatie in orde is of niet, hierbij wordt tevens een plan van aanpak gegenereerd wat terug kan komen in de RIE.

Metaalunie biedt haar leden concrete ondersteuning bij de zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Iedere werkdag kunnen leden contact opnemen met de afdeling Ledenadvies voor deskundig, eerstelijns advies en begeleiding. Daarnaast biedt de Metaaluniewebsite 24 uur per dag waardevolle informatie die van belang kan zijn voor de bedrijfsvoering.

Kennisbank
Leden kunnen de kennisbank raadplegen voor actuele informatie over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van Arbo.