U bent niet ingelogd.

Team Bedrijfsjuridisch advies

Het team Bedrijfsjuridisch advies biedt haar diensten aan op een breed juridisch vlak, met uitzondering van het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en het Arbo-recht.

Het team adviseert over en ondersteunt bij o.a.:

 • Zakelijke geschillen, zoals met klanten of leveranciers
 • Beoordelen en opstellen zakelijke contracten en algemene voorwaarden
 • Zekerheden, zoals pand en hypotheek
 • Huur en huurkoop
 • Intellectuele eigendom (IE)
 • Onrechtmatige daad, waaronder productaansprakelijkheid en overheidsaansprakelijkheid
 • Betwiste incasso’s
 • Procesrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Erfpacht en opstalrecht
 • Mededingingsrecht
 • Privacyregelgeving
 • Agentuur
 • Distributie
 • Faillissementsrecht
 • Aanbestedingsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Energierecht
 • Vervoersrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Productregelgeving (Machinerichtlijn/ CE-markering)

Bouw- en bestuursrecht

 • Ruimtelijke ordening, waaronder bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
 • Milieuregelgeving, waaronder het Activiteitenbesluit en onderwerpen als geluid, bodem, energie, lucht
 • Bouwregelgeving
 • Omgevingsrecht
 • Gevaarlijke stoffen
 • Subsidies
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Handhaving
 • Bedrijfsverplaatsing
 • Onteigening

Meer informatie
Het team Bedrijfsjuridisch advies is telefonisch te bereiken via 030 - 605 33 44 en via e-mail bj@metaalunie.nl.