U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Metaalunie » Dienstverlening

Dienstverlening

Het individueel adviseren van leden is – naast de collectieve belangenbehartiging – één van de kerntaken van Koninklijke Metaalunie. Het aantal contacten met de adviseurs van de afdeling Ledenservice en de adviseurs in de buitendienst laat jaarlijks een stijgende lijn zien. Metaalunie biedt haar leden - in beginsel zonder verdere kosten - concrete ondersteuning bij de bedrijfsvoering door te voorzien in de behoefte aan deskundig, eerstelijns advies en praktische, juridische informatie. Elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze specialisten.

Individueel advies
Individuele advisering beslaat uiteenlopende kennisgebieden en reikt verder dan informeren en adviseren. De ledenadviseurs stellen ook modelovereenkomsten op, voeren juridische correspondentie namens individuele ondernemers en begeleiden hen tot aan een eventuele  gerechtelijke procedure.
In geval van een reorganisatie of een ontslagzaak, een bestuursrechtelijke procedure of sociale verzekeringskwestie kan een ledenadviseur u zelfs bijstaan in een mogelijk noodzakelijke procedure.
De ledenadviseurs zijn gespecialiseerd op juridisch en bedrijfseconomisch terrein en kennen de wereld van het mkb-metaal; deskundige gesprekspartners die u kunnen adviseren over arbeidsvoorwaarden, CAO, ontslagzaken, beloningen, medezeggenschap, algemene voorwaarden en contracten, incasso, octrooien, arbo- en milieuzaken, vergunningen en kwesties op het gebied van ruimtelijke ordening, kostprijsberekening, kredietverstrekking, rechtsvormkeuze, de aan- en verkoop van bedrijven, bedrijfsopvolging. Kortom: alle zaken die voor uw bedrijfsvoering van belang (kunnen) zijn. Over veel van deze onderwerpen zijn praktische notities samengesteld. U kunt deze downloaden vanaf de Metaalunie site.

Netwerk & Kennispartners
In het verlengde van de advisering en op de gebieden waar Metaalunie niet in adviseert, onderhouden de ledenadviseurs intensieve contacten met een netwerk van kennispartners, waaronder Metaalunie Rechtsbijstand, Mevas – Assurantiën voor de metaal, PKM – het adviesbureau voor bedrijven in het MKB-metaal, TNO, Fenedex en tal van partners en organisaties op het gebied van technologie en innovatie, bedrijfsprocessen en -organisatie.

Metaalunie website
De Metaalunie site biedt een schat aan actuele en praktische informatie en biedt de gelegenheid vragen en opmerkingen per e-mail aan ons voor te leggen. In de rubriek Kennisbank vindt u onder meer het actuele overzicht van de belangrijkste fiscale wijzigingen voor het lopende jaar; het complete overzicht van alle artikelen van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf inclusief bijlagen en veelgestelde vragen en talloze onderwerpen die van belang zijn voor uw bedrijfsvoering. In de rubriek Publicaties vindt u het overzicht van de notities die door Metaalunie Ledenadvies worden samengesteld en geactualiseerd.