U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Diensten » Metaalunie bedrijfscoaching

Metaalunie bedrijfscoaching

Bedrijfscoaching is een nieuwe dienstverlening van Koninklijke Metaalunie die u en uw onderneming helpt met de strategische bewustwording en positionering van uw bedrijf. Metaalunie Bedrijfscoaching helpt u om gerichter gebruik te maken van het onderscheidend vermogen van uw onderneming waardoor deze wellicht beter rendeert. De bedrijfscoach legt samen met u de prestaties van uw onderneming vast, inventariseert de strategische ontwikkelingsmogelijkheden en gaat samen met u op zoek naar de haalbaarheid van die ontwikkelingen. Metaalunie Bedrijfscoaching kan eenmalig of jaarlijks plaatsvinden.

Hoe werkt Metaalunie Bedrijfscoaching?
Het programma bedrijfscoaching van Metaalunie bestaat uit drie hoofdmodules die u samen met een bedrijfscoach in een aantal bijeenkomsten doorloopt. Bijeenkomsten vinden samen met de bedrijfscoach op uw bedrijf plaats. Het staat u vrij (een aantal van) uw medewerkers daarbij uit te nodigen. U moet daarbij rekenen op een tijdsbesteding van ca. 1 dagdeel per module.

 • Introductie
  De eerste bedrijfscoachingsbijeenkomst begint met een korte introductie van de aanwezige mensen. U geeft een krachtige beschrijving van de onderneming en de belangrijkste bedrijfsactiviteiten. Het introductiedeel wordt afgesloten met een bedrijfsrondgang om daarmee de bedrijfscoach een eigen beeld van het geheel te laten vormen.
 • Benchmarkingmodule
  Met behulp van de benchmarkingmodule legt de bedrijfscoach samen met u de huidige situatie van uw onderneming vast. Op basis van een beperkt aantal gegevens worden er in deze module 16 prestatie indicatoren gerealiseerd. U bepaalt of de voor u en de onderneming van belang zijnde prestatie indicatoren al of niet verbeterd kunnen worden. Indien mogelijk worden de uitkomsten vergeleken met een groep van vergelijkbare ondernemingen.
 • Strategiemodule
  Met de strategiemodule gaan we gezamenlijk op zoek naar de richting van de ontwikkelingen rond het bedrijf op basis van uw strategische voorkeur en ambitieniveau. De werkelijkheid wordt tegenover uw ambitie geplaatst waarmee het mogelijk wordt u te laten zien in welke mate de toegevoegde waarde wordt beperkt.
 • Ondernemerschapsmodule
  Met de ondernemerschapsmodule inventariseren we gezamenlijk in welke mate u met uw onderneming in staat bent uw ambities te realiseren. Daarbij wordt opnieuw de gewenste situatie, uw ambitie, tegenover de werkelijkheid gezet. Met een geringe inspanning kan de werkelijkheid met deze module door grote groepen medewerkers worden bepaald. Een greep uit de acht aandachtsgebieden die in de ondernemerschapsmodule worden besproken, zijn ‘missie en visie’, ‘onderscheidend vermogen’, ‘het signaleren van kansen’ en ‘intuïtie en buikgevoel’.
 • Rapportage
  Metaalunie Bedrijfscoaching wordt afgesloten met een uitvoerige rapportage van de inventarisaties en, wanneer mogelijk, volgt een bedrijfsvergelijking op basis van strategische voorkeuren en bedrijfstypering.

Vertrouwelijk
Het spreekt voor zich dat Metaalunie Bedrijfscoaching onder voorwaarden van vertrouwelijkheid plaatsvindt. Er worden door de bedrijfscoach geen bedrijfsgegevens aan andere kenbaar gemaakt en de ondernemer/deelnemer zal ook geen geaggregeerde gegevens uit de bedrijfsvergelijking publiceren. Wel zullen de verzamelde gegevens zoals gemiddelde omvang, groei, etc. door Metaalunie gebruikt mogen worden.

Meer weten over of u direct aanmelden voor een bedrijfscoachingstraject? Neem dan contact op met Willem Zwiers, bedrijfscoach Koninklijke Metaalunie, 030 – 605 33 44 of via Bedrijfscoaching@metaalunie.nl.

Doe de QuickScan

Juist nu!

Contact

Meer weten over of u direct aanmelden voor een bedrijfscoachingstraject?
Neem dan contact op met Willem Zwiers, bedrijfscoach Koninklijke Metaalunie,
030 – 605 33 44 of via Bedrijfscoaching@metaalunie.nl.