Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Toelichting op uw contributiefactuur 2023


In het kort:

Contributieverhoging in 2023
 
  • Hoogte contributie > is bepaald op aantal werkzame personen in uw bedrijf
  • Eventuele contributie branche > conform eigen opgave of gelijk aan 2022
  • Opmerkingen/vragen > ledenadministratie@metaalunie.nl of 030 – 605 33 44


Contributieverhoging in 2023
Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van Koninklijke Metaalunie vastgesteld in de Bondsraadsvergadering op voordracht van het landelijk bestuur. Hoewel het ledenaantal nog steeds een positieve ontwikkeling doormaakt en we vorig jaar het 15.000ste lid mochten verwelkomen zijn de inflatie en loonkosten het afgelopen jaar flink toegenomen. In de laatste Bondsraadvergadering is daarom besloten alle contributies per 1 januari 2023 met 3% te verhogen.

Hoogte van de contributie
De contributie wordt vastgesteld, in overeenstemming met de statuten/ huishoudelijk reglement, artikel 2, op basis van alle personen die betrokken zijn bij het realiseren van de omzet in uw bedrijf. In november 2022 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij u verzocht hebben het aantal werkzame personen in uw bedrijf aan ons door te geven. Op basis van deze jaarlijkse inventarisatie hebben wij de contributie voor uw bedrijf vastgesteld. De bedrijfsomvang in aantal personen bepaalt dus de hoogte van uw contributie op de factuur.

Als u niets aan ons hebt doorgegeven, dan hanteren we het ons laatst bekende aantal werkzame personen in uw bedrijf. Correcties op de contributiefactuur 2023 worden binnen de betalingstermijn aangepast.

Contributie branche
Als uw bedrijf ook lid is van één van de Metaalunie-branchegroepen, dan treft u in de specificatie van uw factuur tevens de contributie voor deze branche aan. Metaalunie voert de financiële administratie van haar branchegroepen en int de contributiegelden namens deze. De hoogte van de contributie van de branchegroep wordt bepaald door het eigen branchebestuur en is niet gerelateerd aan de Metaaluniecontributie. Door aangepaste fiscale regelgeving wordt er sinds 2022 geen btw op de contributie van branchegroepen geheven.

Ledenadministratie
Bij vragen of opmerkingen over uw factuur kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van Metaalunie.
Wij zijn tussen 8.30 uur – 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 030-605 33 44 of per mail naar ledenadministratie@metaalunie.nl.