Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Toelichting op
uw contributiefactuur 2024


In het kort:

  • Contributieverhoging in 2024
  • Hoogte contributie > is bepaald op aantal werkzame personen in uw bedrijf
  • Eventuele contributie branche > conform eigen opgave of gelijk aan 2023
  • Opmerkingen/vragen > ledenadministratie@metaalunie.nl of 030 – 605 33 44

Contributieverhoging in 2024
Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van Koninklijke Metaalunie vastgesteld in de Bondsraadsvergadering op voordracht van het landelijk bestuur. In de laatste Bondsraadvergadering op 9 oktober 2023 is besloten alle contributies per 1 januari 2024 met 5% te verhogen.

Hoogte van de contributie
De contributie wordt vastgesteld, in overeenstemming met de statuten/huishoudelijk reglement, artikel 2, op basis van alle personen die betrokken zijn bij het realiseren van de omzet in uw bedrijf. In december 2023 hebben wij u een mailing gestuurd waarin wij u verzocht hebben het aantal werkzame personen in uw bedrijf aan ons door te geven. Op basis van deze jaarlijkse inventarisatie hebben wij de contributie voor uw bedrijf vastgesteld. De bedrijfsomvang in aantal werkzame personen bepaalt dus de hoogte van uw contributie op de factuur.

Als u geen opgave hebt gedaan, dan hanteren we het ons laatst bekende aantal werkzame personen in uw bedrijf. Correcties op de contributiefactuur 2024 worden uitsluitend binnen de betalingstermijn aangepast.

Concern lidmaatschap
Bij een samengestelde contributie van bedrijven die tot één concern behoren wordt de contributie verstuurd naar het hoofdconcern lid. Bij een concernlidmaatschap geldt dat de contributie wordt bepaald op het totaal van alle werkzame medewerkers in de bedrijven behorende bij dit concern. Daarnaast wordt per concern lid € 28,- (of € 87,- met extra informatie) in rekening gebracht. Op de factuurspecificatie kun u terugvinden welke bedrijven onder uw concern vallen.

Contributie branche
Als uw bedrijf ook lid is van één van de Metaalunie-branchegroepen, dan treft u in de specificatie van uw factuur tevens de contributie voor deze branche aan. Metaalunie voert de financiële administratie van haar branchegroepen en int de contributiegelden namens deze. De hoogte van de contributie van de branchegroep wordt bepaald door het eigen branchebestuur en is niet gerelateerd aan de Metaaluniecontributie. Door aangepaste fiscale regelgeving wordt er sinds 2022 geen btw op de contributie van branchegroepen geheven.

Ledenadministratie
Bij vragen of opmerkingen over uw factuur kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van Metaalunie.

Wij zijn tussen 8.30 uur – 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 030-605 33 44 of per mail naar ledenadministratie@metaalunie.nl.