Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Voedselveilige installaties - Hygienic Design Network

Kenniscentra
Voedselveilige installaties - Hygienic Design Network

In het kort

Hygienic Design Network is een ketenorganisatie voor alle betrokken partijen in de hygiënische industrie.

Wie is HDN

Het platform HDN is een ketenorganisatie voor alle betrokken partijen in het ontwerpen, bouwen, gebruiken en onderhouden van machines, installaties en procesomgevingen voor de hygiënische industrie.

Wat doet HDN

HDN zet zich in voor de herkenning van de technische maatregelen die genomen moeten worden om hygiëne te borgen en het erkennen van het ondergewaardeerde vakmanschap dat daarvoor nodig is. Met alle disciplines worden “best practices” opgesteld die kunnen gelden als marktstandaard.

Voor wie is HDN

HDN is er voor zowel uitvoerende partijen zoals engineeringsbedrijven, machinebouwers, installateurs, toeleveranciers, inspectie bedrijven en wetenschappelijke instituten als eindklanten.

Voordelen van een lidmaatschap

  • HDN heeft als overkoepelende vereniging meer invloed op verordeningen en normen en dient daarom als vertegenwoordiging van de industrie;
  • HDN vult het gat tussen techniek en technologie op dat reguliere opleidingen niet organiseert.
  • Leden komen in contact met branchegenoten die normaal niet vanzelfsprekend zijn.
  • HDN is betrokken bij alle technische disciplines.
  • HDN toets onderwerpen op alle niveaus, waardoor er draagvlak en erkenning is.
  • Als netwerk kan HDN meer zaken delen en gezamenlijke onderwerpen aanpakken die voor iedereen gelden zoals kennisoverdracht en circulariteit.

 

Contact

Adres Einsteinbaan 1 / 3439 NJ, Nieuwegein
Telefoon 030 - 605 33 44

Branchemanager Hans van der Steen
Email branchemanager hst@hdn4food.com / steen@metaalunie.nl

Email branche info@hdn4food.com
Website www.hdn4food.com