Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Technische installaties - Branchevereniging SCIOS-bedrijven

Onderhoud, service en installatie
Technische installaties - Branchevereniging SCIOS-bedrijven

In het kort

Branchevereniging SCIOS-bedrijven is de onafhankelijke branchevereniging voor bedrijven en inspecteurs die op basis van de SCIOS certificatieregeling inspecties, onderhoud en emissiemetingen uitvoeren aan technische stook- elektrische- en explosieveilige installaties.

Wat doet BVS

BVS ondersteunt de SCIOS-gecertificeerde lidbedrijven in de ontwikkeling, toepassingen, promotie en verbetering van het SCIOS- kwaliteitssysteem binnen de bedrijfsactiviteiten. Het SCIOS kwaliteitssysteem kent daarbij de onderstaande werkgebieden voor de scopes 1, 2, 3, 4, 5 en 7:

  • EBI: Eerste of bijzondere inspectie
  • PI: Periodieke inspectie stookinstallatie c.q. elektrische installatie of arbeidsmiddelen
  • PO: Periodiek onderhoud

Voor de scopes 6, 8, 9, 10, 11, 12 en 14 kent de SCIOS Certificatieregeling geen werkgebieden.

Voor de inspecteurs organiseert BVS 3 keer per jaar bijscholingsdagen voor W en E inspecteurs gebaseerd op de vereiste KBE’s.

Voor wie is BVS

De BVS is er voor installatie- en inspectiebedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties, zijnde stookinstallaties, elektrisch materieel en explosieveilige installaties op basis van het SCIOS kwaliteitssysteem dat is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement.

Voordelen van een lidmaatschap

  • BVS heeft zitting in het College van Deskundigen van SCIOS
  • BVS heeft zitting in diverse nationale en internationale normcommissie
  • Landelijke dekking met meer dan 60 leden
  • Zowel W (warmte en stoom) als E (elektra en pv) vertegenwoordiging in bestuur en leden
  • Organiseren van relevante kennissessies voor de leden of geïnteresseerden
  • Organiseren van ledenbijeenkomsten

 

Contact

Adres Einsteinbaan 1 / 3439 NJ, Nieuwegein
Telefoon 030 - 605 33 44

Branchemanager Frans van der Brugh

Email branchemanager brugh@metaalunie.nl
Email branche info@bvscios.nl
Website www.bvscios.nl