Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Prefab opslagsystemen - Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen

Bouw, product- en machinebouw
Prefab opslagsystemen - Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen

In het kort

Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen is de brancheorganisatie van leveranciers van prefab opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen die middels een eigen beoordelingsrichtlijn de veiligheid bij de brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen willen verbeteren.

 

Wat doet VLPO

Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen (VLPO) behartigt de belangen van de aangesloten leveranciers van “prefab opslag-voorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen” in de Benelux door:

  • Inspraak in totstandkoming richtlijn PGS 15 en aanverwante regelgeving voor wat betreft de eisen die worden gesteld aan de prefab opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
  • Gezamenlijk standpunt kunnen formuleren naar diverse belanghebbende partijen, waarbij gedacht kan worden aan het bevoegd gezag, verzekeraars en eindgebruikers.
  • Vergroten van kennis op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen.
  • Vergroten van vertrouwen van belanghebbende partijen in de producten van de aangesloten leveranciers, door het vastleggen van een prestatienorm van de leveranciers, met toetsing door een Notified Body.
  • Duidelijke en uniforme beoordeling van brandveilige opslagvoorzieningen.

Voor wie is VLPO

De VLPO is er voor producenten van prefab opslag systemen voor gevaarlijke stoffen die conform de BRL gebaseerd op de PGS 15 geproduceerd worden.

Voordelen van een lidmaatschap

  • Kennisinstituut op het gebied van prefab opslag oplossingen voor gevaarlijke stoffen.
  • Ontwikkeling van een Beoordelingsrichtlijn (BRL) op basis van de PGS 15.
  • Kennisoverdracht naar handhavers.

 

Contact

Adres Einsteinbaan 1 / 3439 NJ, Nieuwegein
Telefoon 030 - 605 33 44

Branchemanager Frans van der Brugh
Email branchemanager brugh@metaalunie.nl

Email branche vlpo@metaalunie.nl 
Website www.vlpo.org