Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Inkoopvoorwaarden


Waar zijn ze voor bedoeld?
Inkoopvoorwaarden zijn bedoeld voor het geval u zaken koopt, opdrachten geeft of werkzaamheden uitbesteedt. U kunt ze zien als de tegenhanger van leveringsvoorwaarden/ Metaalunievoorwaarden, die u gebruikt als u zaken verkoopt en/of opdrachten aanneemt.


Niet gebruiken bij…
Het inlenen van personeel. Gebruik dan een detacheringsovereenkomst, op te vragen via sj@metaalunie.nl of 030-605 33 44 (vraag naar Team Sociaaljuridisch).


Beschikbare talen
In het Nederlands, Engels en Duits.


Laatste versie: 2021


Wordt u geconfronteerd met inkoopvoorwaarden van uw klant?
Bent u leverancier/opdrachtnemer en gaat u zaken doen met een klant die eigen inkoopvoorwaarden wil gebruiken? Leest u dan in de notitie Inkoopvoorwaarden hoe u hier mee om kunt gaan. Deze notitie vindt u hier.

 


Downloads
 

Nederlands


Engels


Duits

Clausuleteksten


Toelichtingen