Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Zorg ervoor dat jonge mensen voor techniek kiezen

Opleiding & training

In het kort

  • Wees zichtbaar als ondernemers voor jongeren van alle leeftijden.
  • Vooral het 'doen' spreekt jongeren aan.

We hebben er samen baat bij dat er zoveel mogelijk jonge mensen kiezen voor mkb-metaal. Daarvoor is het nodig dat ze zo vroeg mogelijk in aanraking komen met onze bedrijven en technieken en dat ze duidelijke keuzes kunnen maken voor onze sector. U kunt een duidelijke rol spelen door het op aantrekkelijke wijze zichtbaar maken van uw bedrijf bij alle leeftijden. Doe-activiteiten werken daarbij het beste. Een bbl-leerling (werken&leren in het mbo) heeft al gekozen voor mkb-metaal en kan binnen de sector opgeleid worden. Dit is ideaal, maar niet voor alle leeftijden en opleidingen is zo’n duaal traject geschikt of mogelijk.

SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) bepaalt de kaders van de mbo-opleidingen, wat gaat in samenwerking tussen branches en onderwijsveld. Ook hier is vaak externe kennis nodig, om de opleidingen up-to-date te houden. Platform Talent voor Technologie is door de technische sectoren opgericht om jonge mensen in aanraking te brengen met techniek. U kunt hier advies krijgen over gastlessen, bedrijfsexcursies, etc. Scholen in uw regio maken soms gebruik van beroepenmarkten en bedrijfsexcursies om leerlingen kennis te laten maken met de verschillende sectoren. U kunt hieraan bijdragen.Actueel is de aandacht voor techniek in het vmbo. Scholen krijgen extra gelden van 2020 t/m 2023 om plannen uit te voeren die ze samen met bedrijfsleven hebben ontwikkeld, met als doel de techniek in het onderwijs te versterken. Metaalunie heeft hierop ingezet via de CoFi-kit, waarmee bedrijven zich inzetten voor het vmbo-onderwijs, inhoudelijk ondersteund vanuit Metaalunie en OOM. Uiteraard willen we hiermee de aandacht voor mkb-metaal vergroten.

 
Enkele verwijzingen naar websites voor meer informatie:
 

Ook interessant