Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

WW-premie

Sociale verzekeringen

In het kort

  • Het type contract (vast of flexibel) bepaalt de hoogte van de geldende WW-premie.
  • Er zijn twee verschillende premies. Een lage en een hoge premie.

 

Sinds 1 januari 2020 bepaalt het type contract (vast of flexibel) de hoogte van de geldende WW-premie. Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd en werknemers met een oproepovereenkomst betaalt u de hoge WW-premie. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betaalt u de lage premie. Dit geldt ook voor de BBL-leerlingen met een door alle partijen ondertekende praktijkovereenkomst.
 

  • Het percentage van de lage premie is voor het jaar 2022 vastgesteld op 2,7% (2021: idem).
  • Het percentage van de hoge premie is voor het jaar 2022 vastgesteld op 7,7% (2021: idem).

De premie komt voor rekening van de werkgever.
 

Herzien van de lage WW-premie
In 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:
 

  • Als de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt;
  • Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt.


Bij betaling van de lage premie en om controle door de Belastingdienst mogelijk te maken, is het van belang dat u beschikt over een kopie van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De contracten moeten dus schriftelijk zijn vastgelegd. Dit geldt óók voor werknemers die al lange tijd in dienst zijn, maar die geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Het soort contract moet ook op de loonstrook vermeld staan.

Let op! Voor arbeidsovereenkomsten voor leer-werktrajecten in de beroepsbegeleidende leerweg en jongeren tot 21 jaar die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond hebben gekregen, mag de lage premie berekend worden.


Zie ook voor meer informatie Kennisdocument premiedifferentiatie WW.

 

Ook interessant