Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Teruggaaf energiebelasting bij levering elektriciteit en aardgas

Belastingen divers

In het kort

Voor bepaalde processen is het mogelijk om deze energiebelasting terug te vragen.

De rekening voor elektriciteit en aardgas is opgebouwd uit verschillende componenten. Eén daarvan is de energiebelasting, inclusief een opslag duurzame energie, die over het verbruik wordt geheven. Voor bepaalde processen is het mogelijk om deze energiebelasting terug te vragen. 
 
In de Wet belastingen op milieugrondslag is namelijk een vrijstelling opgenomen voor de levering van elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés. Vanaf 1 januari 2017 is er ook een vrijstelling voor de levering van aardgas die wordt gebruikt voor metallurgische en mineralogische procedés. 
 
Als metallurgische procedés worden aangemerkt: 
 
  • De vervaardiging van metalen in primaire vorm
  • Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal
  • Oppervlaktebehandeling bestaande uit harden of warmtebehandeling van metalen. Hieronder valt bijvoorbeeld het gieten en het koud vervormen van metaal. 

De vrijstelling voor de levering van elektriciteit is ook van toepassing bij chemische reductie en bij elektrolytische procedés. Galvaniseren, anodiseren, verchromen, vernikkelen, plateren en verzinken van metalen zijn elektrolytische procedés. 
 
Zowel de vrijstelling voor elektriciteit als voor aardgas gelden alleen voor bedrijven die volgens de SBI 2008 behoren tot de code 24 of 25. Voor bedrijven die vallen onder de SBI-codes voor vervaardiging en reparatie van machines en apparaten, genoemd onder de codes 26 t/m 32, gelden de vrijstellingen niet. 
 
Het spreekt vanzelf dat de vrijstellingen alleen betrekkingen hebben op het gebruik van elektriciteit en aardgas voor de hierboven genoemde processen. U moet dit verbruik dus apart meten. 
 
 
Als er geen vrijstelling is aangevraagd bij de energie- of aardgasleverancier, bestaat de mogelijkheid om betaalde belasting terug te vragen. Dat zal meestal ook meer voor de hand liggen. Een verzoek om teruggaaf moet worden gedaan binnen 13 weken na afloop van het kwartaal waarin de elektriciteit of het aardgas voor het proces is verbruikt. Op verzoek kan de Belastingdienst toestaan dat het verzoek over een ander tijdvak wordt ingediend. Het teruggaveformulier kunt u hier vinden.
 
 

Meer informatie
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met een adviseur Bestuursrecht, 030 - 605 3344 of bj@metaalunie.nl.
 

Ook interessant