Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Onderwijs & bedrijf

Opleiding & training

In het kort

  • Het is belangrijk dat uw personeel goed geschoold is.
  • Ondernemers hebben hier een belangrijke rol in.

Voor u als ondernemer is het belangrijk dat u personeel kunt aannemen dat goed geschoold is. Metaalunie maakt zich hard voor kwalitatief en kwantitatief goede instroom door invloed uit te oefenen op het onderwijsveld (o.a. via SBB), via stimulerende regelingen bij het opleidingsfonds (OOM) en via promotie van techniek.

U als ondernemer kunt ook zeer veel betekenen voor de kwaliteit en kwantiteit van de instroom in onze sector. Veel bedrijven zijn u al voorgegaan door bij te dragen aan onderwijsvernieuwingen, zoals techhavo, invulling keuzevakken of scholingspools.

Maar ook bij het standaard onderwijsaanbod is uw inzet zeer gewenst, door stageplaatsen aan te bieden, bbl-opleidingen te verzorgen (werken & leren), gastlessen te verzorgen of mee te doen aan promotieactiviteiten. Dit is hard nodig, want door snel veranderende beroepen in combinatie met afnemende leerlingaantallen, moeten we er sámen voor zorgen dat de instroom in onze sector van nieuwe medewerkers zoveel mogelijk op peil gehouden wordt. Daarvoor is enthousiasme, kennisdeling en begrip voor elkaar nodig.


Ook interessant