Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Loonkosten en loonberekening 2023

Kosten & winst

In het kort

  • Wat zijn de loonkosten per jaar, per maand en per productief uur in 2023?
  • Loonkostenontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren.
  • Eenvoudig een bruto – netto loonberekening maken.

Loonkostenoverzicht
Onderstaand kunt u de loonkostenoverzichten vinden van de sectoren:

  • Metaal- en Technische Bedrijfstakken (MTB)
  • Metaal- of Elektrotechnische Industrie (Metalektro)


Op de loonkostenoverzichten is voor de loonschalen het maximum aantal functiejaren (volgens de cao voor de MTB) aangegeven:

  • Brutoloon
  • Opslag werkgeverslasten
  • Loonkosten per maand/jaar
  • Loonkosten per productief uur.


De loonkostenindex
De loonkostenindex geeft de kostenontwikkeling weer voor schaal F (met zeven functiejaren) van de cao voor de MTB, echter uitsluitend voor zover gebaseerd op de structurele cao-verhogingen. De index geeft dus geen informatie over de feitelijke gemiddelde loonontwikkeling in de branche.

De loonkostenindex voor MTB is bijgewerkt tot en met 31 maart 2024 en die van de Metalektro tot en met 31 mei 2024. Omdat de werkgeversopslagen voor 2024 nog niet bekend zijn, is voor de opslag werkgeverslasten in 2024 dezelfde opslag als in 2023 gehanteerd.

Om de loonkostenstijging te berekenen ten opzichte van een basisjaar gebruikt u de volgende formule:

Indexcijfer = verslagjaar / basisjaar x 100

De consumenten prijsindex (laatste kolom) geeft aan hoe de prijs van een standaardpakketje goederen en diensten in enig jaar zich verhoudt tot dat van het basisjaar (2015). De prijsstijging van de goederen en diensten die uw bedrijf verbruikt in het productieproces kan daar (sterk) van afwijken.

Bruto-netto berekening
Op de website van Vismaraet kunt u snel en eenvoudig een bruto – netto berekening maken.

Meer informatie Team Ondernemen, Economie & Fiscaliteit

 

Ook interessant