Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Korting branche eigen product

Belastingen divers

In het kort

U kunt aan uw werknemer een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

Vanaf 2015 geldt er voor korting op producten uit uw eigen bedrijf een gerichte vrijstelling. Als u aan uw werknemer een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf, dan is dit onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld:

  • De producten zijn niet branchevreemd.
  • De korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer.
  • De kortingen of vergoedingen bedragen samen niet meer dan € 500.

Komt u boven het maximum van € 500 uit, dan kunt u het deel dat uitkomt boven het maximum aanwijzen als eindheffingsloon. Het is dan onbelast voor zover u nog vrije ruimte hebt. Komt u niet boven het maximum van € 500 uit, dan mag u het niet-gebruikte deel van de vrijstelling niet doorschuiven naar een volgend jaar.

Kortingen of vergoedingen voor producten uit eigen bedrijf zijn ook een gerichte vrijstelling als de dienstbetrekking is geëindigd door pensionering of arbeidsongeschiktheid. Deze regeling geldt ook als de korting wordt gegeven door een met u verbonden vennootschap.


Meer informatie Team Ondernemen, Economie & Fiscaliteit

Ook interessant