Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

In het kort

  • Het bestemmingsplan is een gemeentelijk document waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied zijn vastgelegd. Waar zijn bijvoorbeeld woningen toegestaan en waar bedrijven.
  • U kunt een bestemmingsplan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Door het invullen van uw adres vindt u het voor uw perceel geldende bestemmingsplan.
  • Bestemmingsplannen kunnen veranderen. Blijf hiervan op de hoogte via de attenderingsservice van de overheid via overuwbuurt.overheid.nl.

Het bestemmingsplan is een gemeentelijk document waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied zijn vastgelegd. Waar zijn bijvoorbeeld woningen toegestaan en waar bedrijven. Vrijwel altijd zal een gemeente verschillende bestemmingsplannen hebben die elk afzonderlijk een gedeelte van de gemeente bestrijken.

Met het bestemmingsplan wordt naast de bouwmogelijkheid ook uw milieuruimte grotendeels vastgelegd. Aanpassingen kunnen dan ook grote gevolgen hebben voor uw milieurechten. Voor meer informatie daarover en veel gestelde vragen, zie Milieurechten.

Waar vind ik een bestemmingsplan?
U kunt een bestemmingsplan vinden op www.Ruimtelijkeplannen.nl. Daar vindt u niet alleen de geldende plannen, maar ook toekomstige plannen die al concreet worden gemaakt door een ontwerp ter inzage te leggen.

Hoe lees ik een bestemmingsplan?
Eerst moet vastgesteld worden welk plan voor uw perceel geldig is. Het plan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting met meestal nog enkele bijlagen. Welke regels gelden voor het bouwen en gebruiken van een perceel volgt uit de plankaart in samenhang met de regels. Dit is meestal niet eenvoudig te lezen en te begrijpen.

Aandachtspunten voor uw bedrijf
Van een bestemmingsplan kan worden afgeweken met een omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan kan ook worden gewijzigd of opnieuw worden vastgesteld. Het is belangrijk om dat in de gaten te houden. Gebruikelijk is dat een bestemmingsplan of ‘omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan’ eerst als ontwerp zes weken ter inzage wordt gelegd. Dit gebeurt digitaal. In deze periode moet een zienswijze worden ingediend als u het niet eens bent met het bestemmingsplan of de ‘omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan’. Als u dit niet doet, dan kan in principe geen beroep meer worden ingesteld bij de rechtbank (omgevingsvergunning) of de Raad van State (bestemmingsplan) en kunt u in de regel niets meer doen tegen de plannen. Ook beroep instellen moeten binnen de vastgestelde termijn.

Blijf op de hoogte
Digitale bekendmaking in de Staatscourant is de juridische geldende weg. Soms wordt het nog in een huis-aan-huisblad bekend gemaakt. Steeds meer gemeenten maken bekend op internet. Meld u aan voor de attenderingsservice via overuwbuurt.overheid.nl en houd daarnaast de gemeentelijke advertentie in de gaten.

Zelf verplaatsings- of bouwplannen?
Als u uw bedrijf wilt verplaatsen of verbouwen, dan moet dit wel zijn toegestaan op uw (nieuwe) locatie. Is dat niet zo, dan kunt u zelf vragen om het bestemmingsplan te wijzigen of een ‘omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan’ aanvragen. Een gemeente is niet verplicht om mee te werken. Vaak is het verstandig om eerst vooroverleg te hebben met de gemeente. Voor het vooroverleg en de behandeling van uw verzoek worden leges in rekening gebracht en zult u verder onderzoeken moeten aanleveren.

Hulp nodig?
Een bestemmingsplan is niet eenvoudig te lezen en te begrijpen. De adviseurs van bestuursrecht kunnen u helpen. Zij kunnen u adviseren en zo nodig ook bijstaan in een juridische procedure. Dit kan zowel bij ongewenste ontwikkelingen in de buurt als bij uw eigen plannen. Neem op tijd contact met hen op. Bel 030-605 33 44 of mail naar bj@metaalunie.nl.

Ook interessant