U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » Verkiezingen 2022 » De ondernemende gemeente

De ondernemende gemeente

Een sterke positie ontstaat door samenwerking: bedrijven onderling, ondernemers samen met kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook ondernemers met maatschappelijke organisaties en lokale overheden zowel op (boven)regionaal als provinciaal niveau. Daardoor ontstaan meer kansen als het gaat om ondernemerschap in brede zin, maar ook op het vlak van digitalisering, circulaire economie en de uitvoering van de energietransitie. Het ontwikkelen van gezamenlijk beleid draagt bij aan slimmer en duurzamer produceren waardoor een gezonde maakindustrie waarde kan blijven creëren, werkgelegenheid behoudt en uitbreidt.

Verminderen van regeldruk, think small first
Het mkb wordt in de dagelijkse praktijk met veel regelgeving geconfronteerd. Ondernemers geven vaak aan tegen overmatige bureaucratie aan te lopen. Voor de mkb-maakindustrie is het van belang dat regelgeving aansluit bij de praktijk van alledag. Werkbaarheid en duidelijkheid zijn de belangrijkste criteria, waarbij de gemeente een essentiële rol speelt.

Wat kan uw gemeente doen?

  • Think small first. Betrek mkb-maakbedrijven in een vroeg stadium al bij het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid en nieuwe regels. Met als doel het verminderen en/of voorkomen van regeldruk voor mkb’ers. Met andere woorden, gebruik de reeds bestaande MKB-toets.
  • Schrap bij het invoeren van een nieuwe regeling ook meteen een oude regeling. Daarmee wordt de rem gezet op lokale lasten en wordt extra regeldruk vermeden.

Een sterk lokaal & regionaal ondernemersklimaat
De mkb-maakindustrie is de motor van de regionale economie. Voor eigen rekening en risico een bedrijf runnen is de kern van ondernemerschap.Het nemen van initiatief hoort te worden beloond, want ondernemen is onmisbaar voor een sterke en succesvolle regionale economie.

De mkb-maakindustrie telt veel familiebedrijven die generatie op generatie zorgen voor continuïteit van werkgelegenheid. Deze familiebedrijven zijn sterk lokaal en regionaal verankerd met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze belangrijke bedrijven hebben natuurlijk wel letterlijk ruimte, maar ook steun nodig om te kunnen doen waar ze goed in zijn.

Wat kan uw gemeente doen?

  • Stimuleer ondernemerschap. Ruimte om te ondernemen zorgt voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat.
  • Zorg voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarvoor zijn investeringen nodig in onderhoud, fysieke infrastructuur, digitale infrastructuur en energie infrastructuur.Bruisende bedrijventerreinen zorgen voor innovaties en werkgelegenheid.
Lees onze standpunten!


Contact

Neem voor vragen contact op met Metaalunie via 030 - 605 33 44 of mail naar info@metaalunie.nl