U bent niet ingelogd.

De innovatieve en duurzame gemeente

Innovatie biedt mkb-maakbedrijven toekomst. Of het nu gaat om een startup, een snelgroeiend bedrijf of een lokaal bedrijf dat al sinds jaar en dag in uw gemeente is gevestigd. Om de concurrentiepositie te versterken, is het voor mkb-maakbedrijven essentieel om continue te innoveren, zowel processen als producten. Deze bedrijven zijn cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland, maar ook in uw gemeente. Ze digitaliseren en robotiseren, waarbij vakmanschap essentieel blijft. Innovatie vindt niet alleen binnen de muren van het bedrijf plaats, maar is steeds vaker onderdeel van een netwerk en/of keten van andere bedrijven en partners. Vanwege het lokale en regionale karakter van deze netwerken speelt de gemeente een cruciale rol.

Wat kan uw gemeente doen?

 • Koppel de innovatiekracht van lokale individuele bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. Dat levert een verdubbelaar op.
 • Positioneer uw gemeente in relevante economische netwerken met het oog op de kansen van circulaire economie, digitalisering en de energietransitie.
 • Speel in op regionale en lokale sterktes, leg verbindingen met het bedrijfsleven en benut elkaars kracht.
 • Hou er bij het maken van bestemmings- en omgevingsplannen rekening mee dat bedrijven de ruimte krijgen om bedrijfsinnovaties toe te passen. Er moet bijvoorbeeld ook in de avond en nacht gewerkt kunnen worden.
 • Jaag de besluitvorming over een glasvezelnetwerk aan, wanneer deze er nog niet is.

Circulaire economie
Innoveren en verduurzamen gaan hand in hand. Ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid om de energietransitie te realiseren, maar kunnen dit niet alleen. Mkb-maakbedrijven zoeken naar oplossingen voor het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen, voor zichzelf en voor de maatschappij. Circulariteit speelt bij die verduurzaming een belangrijke rol. En let wel, de belangrijkste grondstof metaal wordt al nagenoeg 100% hergebruikt en gerecycled. De lokale gemeenschap, publiek en privaat, staat de komende jaren voor de uitdaging versneld te komen tot een lokale circulaire economie.

Wat kan uw gemeente doen?

 • Laten we vaker kennis delen. Binnen de gemeente ontbreekt vaak kennis over de gevestigde maakbedrijven. Hoe circulair wordt er al gewerkt bij deze bedrijven in uw gemeente en welke kansen zijn er op gemeentelijk niveau? Wij praten u graag bij.
 • Hoe dichter bij huis wordt geproduceerd, hoe minder het milieu belast wordt. Laat bij aanbestedingen de mogelijkheden tot reparatie, revisie en hergebruik door lokale/regionale bedrijven meetellen in de beoordeling.

Energietransitie
Energiebesparende maatregelen zoals ledverlichting, zonnepanelen en isolatie zijn voor veel mkb-maakbedrijven inmiddels eerder regel dan uitzondering. Een volgende stap in de energietransitie vraagt om een gedegen aanpak. Wat zijn de wensen en welke rol kunnen lokale bedrijven spelen? Ondernemers nemen al hun verantwoordelijkheid. Zo vullen ze in rap tempo hun daken met zonnepanelen om zo duurzaam mogelijk te kunnen werken, en machines met zelf opgewekte stroom te laten draaien. Steeds vaker mogen zij echter het overschot aan opgewekte elektriciteit niet terugleveren aan het netwerk, waardoor duurzame energie verloren gaat en investeren minder loont.

Wat kan uw gemeente doen?

 • Laat lokale klimaatregels proportioneel zijn met de veroorzaakte CO2-uitstoot. Veel mkb-maakbedrijven hebben een marginale
  CO2-footprint.
 • Stimuleer oplossingen om lokaal en regionaal energie op te slaan. Dit vraagt om flexibele regelgeving.
 • Voorkom onnodige eisen aan een bedrijf dat al energiezuinig werkt.
 • Zorg in samenspraak met regionale partners en netbeheerders voor een toereikende capaciteit van het energienetwerk..Lees onze standpunten!


Contact

Neem voor vragen contact op met Metaalunie via 030 - 605 33 44 of mail naar info@metaalunie.nl