U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » Verkiezingen 2021

Verkiezingsprogramma mkb-maakindustrie

Met verkiezingen op 17 maart a.s. en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, is het belangrijk dat mkb-maakbedrijven de aandacht krijgen die ze verdienen. Mkb-maakbedrijven zijn immers cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland.’ Op deze pagina, die regelmatig gevuld wordt met nieuwe artikelen, leest u de belangrijkste aandachtspunten voor een nieuw te vormen kabinet, ook verwoord in IndustrieVisie 2021. Metaalunie vindt dat de overheid een gedegen industriebeleid moet voeren, gebaseerd op een stimulerend ondernemersklimaat. Wat daar precies voor nodig is, leest u de komende weken op deze webpagina.

Metaalunievoorzitter Fried Kaanen: 'Nieuw kabinet moet gedegen industriebeleid voeren'

‘Met verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet in het vooruitzicht, is het belangrijk dat mkb-maakbedrijven de aandacht krijgen die ze verdienen. Mkb-maakbedrijven zijn immers cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland.’ Dit zegt Koninklijke Metaalunievoorzitter Fried Kaanen, vooruitkijkend naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. > Lees verder.

Metaalondernemer Tjeuvo Verhoeven: 'Nieuw kabinet moet prioriteit geven aan vermindering regeldruk kleinbedrijf'
Metaalunie roept de overheid onder meer op om te zorgen voor eenduidige regels en minder regeldruk. “99% van de Nederlandse bedrijven heeft minder dan 50 medewerkers. Daarom is het onbegrijpelijk dat juist dit kleinbedrijf tegen zoveel regelgeving aanloopt die ook nog onevenredig zwaar uitpakt”, vindt Tjeuvo Verhoeven, directeur van Verhoeven Constructie bv uit Zevenbergen en voorzitter van de Metaaluniecommissie ‘Ondernemerszaken’. > Lees verder.

Metaalondernemer Pelle van Walraven: 'Maak Europa sterk en geef mkb impuls te groeien op Europese markt'
Export is voor onze economie van cruciaal belang. Een derde van de omzet van bedrijven en een derde van de banen in Nederland zijn er mee gemoeid. “Toch laten we nog een hoop kansen onbenut en die liggen voor veel mkb-bedrijven in Europa. Daarbij kan de overheid een belangrijke faciliterende én ondersteunende rol in spelen”, zegt Pelle van Walraven, directeur van Walraven bv uit Mijdrecht en voorzitter van de Metaaluniecommissie Buitenlandse Zaken. > Lees verder.

Metaalondernemer Cor van Vilsteren: 'Sterk Techniek Onderwijsprogramma voor broodnodige goed opgeleide vakmensen'
“De mkb-maakindustrie is al decennialang een stabiele sector met duurzame werkgelegenheid, maar ook met een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Vakmensen die ook nodig zijn om uit de crisis te kunnen komen”, zegt Cor van Vilsteren, directeur van MCM bv uit Marknesse en voorzitter van de Metaaluniecommissie Onderwijszaken. > Lees verder.


Metaalunievoorzitter Fried Kaanen: 'Financiering energietransitie moet rechtvaardiger en effectiever'
“Het mkb is al decennia een sector die succesvol verduurzaamt en als gevolg daarvan haar CO2-footprint gemarginaliseerd heeft en is het de hoofdsponsor van de energietransitie. Maar ondertussen wordt datzelfde mkb als enige met wettelijke eisen rondom energiebesparing geconfronteerd”, zegt Fried Kaanen, directeur van Bosch Scharnieren bv. > Lees verder.

Lees IndustrieVisie!