U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Kennisbank » Stikstof (PAS)

Stikstof (PAS)

Miljarden aan investeringen die welvaart en werkgelegenheid opleveren, kunnen als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak van de Raad van State niet doorgaan. Dat is voorlopig de uitkomst van het oordeel dat de Raad op 29 mei 2019 heeft geveld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De PAS mag sindsdien niet meer worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Dat heeft duizenden projecten en initiatieven in de problemen gebracht.

Veel gestelde vragen over de gevolgen PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof)
Veel projecten kunnen als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak van de Raad van State niet doorgaan. Dat is voorlopig de uitkomst van het oordeel dat de Raad van State op 29 mei 2019 heeft geveld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De PAS mag sindsdien niet meer worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Dat heeft vele (bouw)projecten en initiatieven in de problemen gebracht. De Taskforce STIKSTOF (waar onder andere Metaalunie van is) zoekt naar oplossingen.

Bij bedrijven leven er sinds de uitspraak veel vragen. Daarom is een lijst van veel gestelde vragen opgesteld. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk, daarom moeten we als disclaimer toevoegen dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan deze informatie. Vaak is een oplossing in de praktijk maatwerk. Bij de beantwoording van de vragen is onder meer gebruik gemaakt van informatie van de Rijksoverheid en de provinciale uitvoeringsorganisatie BIJ12.

> Bekijk de lijst van veel gestelde vragen die de Taskforce STIKSTOF heeft opgesteld.

Stikstofproblematiek: wat te doen als uw eigen bouw hierdoor stil komt te liggen?
Door de uitspraak van de Raad van State is het in veel gevallen niet meer makkelijk om toestemming te krijgen om te mogen bouwen. In de uitspraak is gezegd dat de regels voor natuurbescherming anders moeten worden uitgelegd en dat er beter onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van stikstof.

Inmiddels wordt onder leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nagedacht over de gevolgen van deze uitspraak en mogelijke oplossingen. Metaalunie maakt zich er hard voor dat er onder meer uitzonderingen blijven voor projecten die niet of nauwelijks bijdragen aan het vergroten van de stikstofuitstoot.

Het kan zijn dat u de gevolgen van de uitspraak al merkt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u uw bedrijf wil uitbreiden, wijzigen of verplaatsen. 

Wat te doen als bouwprojecten van uw klant stopgezet worden?
Het kan ook zijn dat u de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State merkt omdat orders worden geannuleerd doordat bouwprojecten van uw klant stopgezet worden. 

Advies stikstofaanpak, rekentool en meldpunt
Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft zijn eerste advies voor de korte termijn gepresenteerd. Het college adviseert onder meer dat provincies gaan onderzoeken waar industrie stikstofuitstoot kan verminderen. De regering is opgeroepen om snel duidelijke keuzes te maken gericht op natuurherstel en uitstootreductie. Vergunningverlening voor bedrijfsuitbreidingen of -verplaatsingen moet snel op gang komen, maar niet altijd kan een project doorgaan.

Koninklijke Metaalunie maakt zich er hard voor dat er een zo eenvoudig mogelijke regeling wordt getroffen voor gevallen die een zeer geringe bijdrage leveren aan de stikstofneerslag. Daarnaast is het belangrijk dat zorgvuldige en duidelijke keuzes worden gemaakt in de regio.

De rekentool stikstof is opnieuw beschikbaar en aangepast naar aanleiding van de ‘stikstof-uitspraak’ van de Raad van State. Met deze tool berekent u of de uitbreiding of verplaatsing van uw bedrijf effecten heeft op de natuur.

Als dit het geval is, kan het leiden tot het niet doorgaan van de uitbreiding of verplaatsing. Om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om uw project door te laten gaan, kunt u zich laten adviseren door een van de adviseurs bestuursrecht. Bij hen kunt u ook melding maken van uw casus. Metaalunie deelt al deze casussen anoniem met MKB-Nederland en VNO-NCW, zodat er een brede inventarisatie ontstaat van de stikstofproblematiek voor mkb-bedrijven. Dit maakt de lobby richting Den Haag om snelle actie en eventuele compensatie te realiseren sterker.

Kan uw bouwproject niet doorgaan? Bevindt uw bedrijf zich dichtbij een natuurgebied? Neem dan ook contact op met een van de adviseurs bestuursrecht. Zij kunnen u adviseren en bijstaan.

Voor advies over en melding van uw stikstofcasus, 030-605.33.44 of bj@metaalunie.nl


Relevante nieuwsberichten:

 

 

Heeft u een vraag?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl