Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Reactie Metaalunie op Prinsjesdag: Uitdagende tijden voor mkb-maakbedrijven

Nieuws
20 sep 2022
Reactie Metaalunie op Prinsjesdag: Uitdagende tijden voor mkb-maakbedrijven

In het kort

Koninklijke Metaalunie ziet, net als het kabinet, dat Nederland te maken heeft met maatschappelijk én economisch zeer uitdagende tijden. Daar moeten oplossingen voor komen, maar Metaalunie is sceptisch over de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Het kabinet gaat de uitdagingen te lijf met een aanzienlijk pakket aan maatregelen om de pijn voor de burgers te verzachten. Dat is zeker belangrijk, maar de rekening kan niet disproportioneel bij het bedrijfsleven worden gelegd. Dat is immers de werkgever waar in steeds grotere mate het water aan de lippen komt te staan. 

Mkb ‘betaalt de rekening’, belastingdruk omhoog, kosten rijzen de pan uit, klimaat en energietransitie klem door gebrek aan technische vakmensen

Koninklijke Metaalunie ziet, net als het kabinet, dat Nederland te maken heeft met maatschappelijk én economisch zeer uitdagende tijden. Daar moeten oplossingen voor komen, maar Metaalunie is sceptisch over de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Het kabinet gaat de uitdagingen te lijf met een aanzienlijk pakket aan maatregelen om de pijn voor de burgers te verzachten. Dat is zeker belangrijk, maar de rekening kan niet disproportioneel bij het bedrijfsleven worden gelegd. Dat is immers de werkgever waar in steeds grotere mate het water aan de lippen komt te staan. 

Metaalunie mist de juiste verdeling van de lasten. De combinatie van een stijgende belastingdruk voor mkb-maakbedrijven en een enorme stijging van de (energie)kosten trekt al een grote wissel op ondernemers. Met daarnaast een zeer krappe arbeidsmarkt voor technische vakmensen om de energie-en klimaattransitie te realiseren, is dit alles hét recept voor economisch zware tijden voor mkb-maakbedrijven. Het kabinet maakt een keuze voor de makkelijke weg door de rekening vooral bij het bedrijfsleven te leggen. “Metaalunie had veel liever gezien dat het kabinet haar ingezette beleid om het mkb tegemoet te komen, overeind zou houden. Bijvoorbeeld door de vennootschapsbelasting voor mkb-bedrijven niet te verhogen en ook oog te hebben voor de sterk stijgende energiekosten bij bedrijven.”, aldus Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie.

Lastenverhoging voor mkb moeilijk te verteren
Het kabinet verhoogt de lasten voor het bedrijfsleven. De vennootschapsbelasting stijgt van 15% naar 19%, terwijl de intentie van het kabinet bij aantreden juist was om de lasten voor mkb-bedrijven te verlagen. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de lasten voor de directeur-grootaandeelhouder te verhogen. Tegenover de lastenverzwaring wil het kabinet enkele werkgeverslasten van bedrijven (o.a. Aof-premie voor kleine werkgevers en investeringsaftrek) verlagen. “Maar dit staat niet in verhouding tot de grote lastenverzwaring voor het mkb-bedrijfsleven. Een lastenverzwaring die moeilijk te verteren is in onzekere tijden”, aldus Kaanen.

Impact stijging energiekosten enorm, (nog) geen dempende maatregelen mkb
De impact van de gestegen energiekosten is voor mkb-maakbedrijven groot. De kosten voor gas en elektriciteit zijn het afgelopen jaar tussen de 3 tot 8 keer hoger geworden. Ondernemers kunnen de gestegen kosten in veel gevallen niet (in zijn geheel) doorberekenen aan de klant. Gevolg: de resultaten voor mkb-ondernemers staan onder druk. In toenemende mate schrijven mkb-maakbedrijven zelfs al rode cijfers of verwachten zij dat 2023 een zeer moeilijk jaar wordt. Het is mooi dat het kabinet maatregelen neemt om de energierekening te dempen voor burgers, maar voor het mkb wordt (vooralsnog) niets gedaan. Kaanen: “Hoe dan ook moeten de negatieve effecten van de hoge energieprijzen voor bedrijven ook beheerst worden en is het zaak om deze (hopelijk) tijdelijke fase van extreem hoge energieprijzen te overbruggen”. 

Klimaat – en energietransitie in gevaar door gebrek aan vakmensen
Niet alleen de gestegen energiekosten zijn een groot probleem voor mkb-maakbedrijven. Ook brengt de krapte op de arbeidsmarkt voor technici de innovatie en de klimaattransitie in gevaar. “Om de uitdagingen van innovatie(stimulering) en de klimaattransitie aan te gaan, is meer goed opgeleid technisch personeel hoognodig”, vindt Kaanen. Metaalunie roept de politiek dan ook op om nu echt werk te maken – samen met het bedrijfsleven en het onderwijsveld - van meer instroom van techniekstudenten en een evenwichtige arbeidsmarkt. 

Lees de volledige analyse van MKB-Nederland: Prinsjesdagnieuwsbrief.

Gerelateerde artikelen