Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Provincie Drenthe presenteert nieuwe Energie-agenda 2024-2027: Samen bouwen aan de energietransitie

Noord
21 mei 2024

Wonen, werken en leven, energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur, de grootverbruikers in Drenthe en duurzame mobiliteit: dat zijn de focusgebieden van de Energie-agenda 2024 – 2027.

De nieuwe energie-agenda, getiteld ‘Samen bouwen aan de energietransitie’ werd vorige week vastgesteld door Gedeputeerde Staten en wordt in juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. De urgentie om de energievoorziening en -vraag te veranderen is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En hoewel we het vervolg voortvarend willen aanpakken, moeten we ook realistisch blijven. De beschikbaarheid van voldoende energie en transportcapaciteit is namelijk niet langer vanzelfsprekend, maar wel voorwaardelijk voor groei en verduurzaming van de Drentse maatschappij.

Deze agenda richt zich dan ook op het bouwen van een duurzaam energiesysteem, dat put uit hernieuwbare bronnen en dragers, voor de gehele Drentse samenleving. De inspanningen uit de energie-agenda dragen bij aan het volgende doel: in 2030 wordt 40% van ons energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd en in 2050 is Drenthe energieneutraal. Dat wil zeggen; we produceren net zoveel hernieuwbare energie, als we gebruiken voor wonen, leven en werken.

Enkele actiepunten uit de nieuwe agenda die hieraan bijdragen, zijn bijvoorbeeld:

  • Inwoners en ondernemers ondersteunen met advies en laagdrempelige financiering
  • Grootverbruikers, energiecoöperaties en maatschappelijk vastgoedeigenaren ondersteunen bij onder meer netcongestie
  • Clustervorming in monomestvergisting stimuleren
  • Versnellingsaanpak zon op dak ontwikkelen
  • Gehele waterstofketen stimuleren
  • Ontwikkeling energie-infrastructuur regisseren
  • Mobiliteitsinitiatieven op groengas en waterstof bevorderen


De inspanningen bouwen voort op het werk van de afgelopen jaren. Voor de uitvoering van de plannen is van belang dat we met gemeenten in gezamenlijke verantwoordelijkheid de juiste rol en taak per onderdeel kiezen. We hebben voor de totstandkoming van deze agenda dan ook gesproken met verschillende stakeholders en partijen, zodat we zeker weten dat we werken aan de juiste uitdagingen en oplossingen.

Download hier de Energie-agenda.

Gerelateerde artikelen