Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Export Dashboard: een strategiegesprek over export

Noord
21 mei 2024

Internationaal zakendoen: veel Metaalunie leden zijn actief in het buitenland maar hoe zorgt u voor meer exportomzet? Maak gebruik van het speciale Metaalunie Export Dashboard Gesprek.

U wilt meer gaan exporteren, maar u vraagt zich af of uw organisatie voldoende klaar is voor export of waarom het nog niet lukt om meer exportomzet te genereren. Als Koninklijke Metaalunie ondersteunen we onze leden graag bij dit soort vragen, of u nu exporteert, omdat u uw risico’s wilt spreiden, bedrijfsgroei wilt realiseren of uw continuïteit op langere termijn wilt veiligstellen. Het Export Dashboard is in samenwerking met PKM speciaal ontwikkeld voor de leden van Metaalunie. Het is een hulpmiddel voor ieder bedrijf dat de exportomzet naar een hoger niveau wil tillen.

Aan de hand van een vragenlijst bespreken we met u de vijf bouwstenen van export. Alle facetten van uw exportactiviteiten komen aan bod. Een gesprek duurt 1,5 uur en vindt online plaats. Ter voorbereiding ontvangen we graag enige informatie over uw bedrijf en uw huidige exportactiviteiten. Na afloop van het gesprek verwerken we uw antwoorden in een rapport. U krijgt hiermee inzicht in waar u nu staat met export en wat uw belangrijkste aandachtspunten zijn voor verdere groei. Tevens geven we u tips hoe u uw internationale ambities kunt realiseren. U kunt hiermee zelf direct aan de slag, maar u kunt ook uitvoeringspartner PKM en Koninklijke Metaalunie Internationaal Ondernemen inschakelen voor een vervolgtraject. Al verschillende leden gingen u voor en kunnen u desgewenst enthousiast vertellen wat het Export Dashboard gesprek voor hen heeft betekend. 

Na het gesprek en de bijbehorende rapportage heeft u een goed beeld over de stand van export in uw organisatie. U hebt zo een gedegen basis om direct succesvol in het buitenland aan de slag te gaan. Ook is het een referentiepunt om vervolgstappen op hun effectiviteit te kunnen beoordelen. Daarnaast biedt de rapportage handvatten om meer structuur in uw aanpak te krijgen. 

Waar gewenst, helpen de adviseurs u graag bij het vervolgtraject. Afhankelijk van uw aandachtspunten kunnen zij u helpen met het opstellen van een exportplan en de integratie in het bestaande businessplan, marktonderzoek of het opzetten van een goede marktintroductie. Ook kunnen zij u ondersteunen bij projectmanagement voor het inrichten van exportprocessen, vernieuwing van de website of het trainen van uw verkoopteam. Hiervoor maken zij op uw verzoek een offerte. De kosten van deze diensten zijn voor eigen rekening.

Uw investering
Het Export Dashboard Gesprek kost voor Metaalunieleden € 400,-- excl. BTW, máár heeft een werkelijke waarde van € 600,-. Koninklijke Metaalunie draagt een derde bij van het bedrag, omdat zij leden graag stimuleert bij hun internationale ambities. U kunt zich aanmelden via Metaalunie, bij het Team Internationaal Ondernemen, via internationaal@metaalunie.nl of via T: 030-6053344.

De Export Dashboard Gesprekken worden gevoerd door de PKM adviseurs export en internationalisering Aukje Gommers-van den Beuken en Linda van den Broek.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met het Team Internationaal Ondernemen van de Metaalunie. U kunt contact opnemen met internationaal@metaalunie.nl.

Gerelateerde artikelen