Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Bezoek van een toezichthouder: wat nu?

Milieuregels voor bedrijven
04 mei 2023

In het kort

  • Toezichthouders van een omgevingsdienst kunnen (onaangekondigd) uw bedrijf bezoeken voor controle op naleving van de milieuregels.
  • Controle vindt plaats op basis van de milieuvergunning of melding Activiteitenbesluit.
  • U bent verplicht hieraan mee te werken.

Gemeentes houden controle op de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de milieuregels. De controle op naleving van de milieuregels wordt door gemeentes uitbesteed aan omgevingsdiensten. De milieuregelgeving is van toepassing op bedrijven. Het kan daarom zijn dat een toezichthouder van de omgevingsdienst uw bedrijf (onaangekondigd) bezoekt voor een algemene controle. Hieronder leest u wat u kunt verwachten.
 

Controle op milieuvergunning of melding Activiteitenbesluit
Werkt u nog onder een milieuvergunning, dan bepaalt die vergunning grotendeels welke milieuregels voor uw bedrijf gelden. De meeste bedrijven hebben geen milieuvergunning meer. Zij vallen onder de algemene regels die zijn neergelegd in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Het Activiteitenbesluit bepaalt dat bedrijven bij oprichting of verandering een melding moeten doen met behulp van de Activiteitenbesluit Internet Module (bereikbaar via AIMonline.nl). Lees meer informatie over het Activiteitenbesluit.

Werkt u onder een milieuvergunning, dan controleert de omgevingsdienst de naleving hiervan. Valt u onder de regels van het Activiteitenbesluit, dan controleert hij of de gedane melding via AIMonline overeenkomt met de feitelijke activiteiten en of de daarbij behorende regels worden nageleefd. De omgevingsdienst kan met u contact opnemen voor het maken van een afspraak, maar hij kan ook onaangekondigd langskomen.

Wat mag de toezichthouder tijdens een controle?
In de Algemene wet bestuursrecht staan de spelregels voor controles. Een belangrijke regel is dat u verplicht bent mee te werken aan wat de toezichthouder nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Hierbij moet u denken aan:
 

  • Toegang geven tot uw bedrijf. Een toezichthouder mag overal in uw bedrijf komen. Voor het betreden van woningen is een machtiging nodig.
  • Informatie geven als de toezichthouder daar om vraagt. U en uw medewerkers zijn in beginsel verplicht de vragen te beantwoorden.
  • Zakelijke gegevens en documenten tonen als de toezichthouder daar om vraagt. Een toezichthouder mag hiervan ook kopieën maken. Als het maken van kopieën op dat moment niet mogelijk is, mag de toezichthouder de gegevens en documenten meenemen voor korte tijd.
  • De toezichthouder toestaan zaken te onderzoeken. Hij mag verpakkingen openmaken, monsters nemen en metingen doen. Als het onderzoek op dat moment niet kan, mag hij de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen. De genomen monsters worden zover mogelijk weer teruggegeven. De toezichthouder moet u daarna altijd op de hoogte brengen van de onderzoeksresultaten.
  • Een toezichthouder mag vervoersmiddelen onderzoeken.

 

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt ook dat een toezichthouder tijdens zijn werkzaamheden een legitimatiebewijs van de omgevingsdienst bij zich moet hebben. U mag hier altijd naar vragen. De toezichthouder is dan verplicht het legitimatiebewijs te tonen.

Wat gebeurt er na een controle?
Het kan zijn dat de toezichthouder een overtreding van de milieuregels constateert. Daar zal hij u op wijzen tijdens de controle. Soms kunt u de overtreding ongedaan maken tijdens het bezoek, maar niet altijd. U krijgt na het bezoek altijd een brief met daarin de constateringen, welke acties u moet ondernemen en binnen welk termijn dit moet gebeuren. Na het verstrijken van de termijn zal een toezichthouder opnieuw langskomen om te controleren of nu wel wordt voldaan aan de regels. Is dit niet het geval, dan kan de gemeente een juridisch handhavingstraject tegen u starten.

In een handhavingstraject wordt u verplicht binnen een bepaalde termijn de verzochte maatregelen alsnog te treffen. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat u een dwangsom verbeurt. Dit houdt in dat u een bedrag moet betalen voor het niet uitvoeren van de opgelegde maatregelen binnen de gestelde termijn. Het betalen van het bedrag betekent niet dat u de maatregelen niet meer hoeft te treffen. Dit moet alsnog gebeuren. Een dwangsom is alleen een financiële prikkel om u te bewegen tot actie. Het kan ook zijn dat de gemeente zelf de maatregelen treft, maar de kosten hiervan op u verhaalt. Voorkom daarom dat u in een handhavingstraject belandt.

Vragen of meer informatie
Mocht u nog vragen hebben of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs bestuursrecht Johan Smits of Marianne Zijlstra via bj@metaalunie.nl of 030 - 605 33 44.

 

Onze adviseurs bestuursrecht kunnen u ook adviseren en bijstaan in geval handhavend wordt opgetreden.

 

Gerelateerde artikelen