Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Standaardisatie van de rapportage van duurzaamheidsgegevens

Mvo
05 okt 2023

In het kort

 • CSRD heeft als doel om de rapportage van duurzaamheidsgegevens te standaardiseren.
 • Grote bedrijven zijn hier al mee bekend en vallen onder CSRD.
 • Kleinere bedrijven (waaronder ondernemers in het MKB-metaal) vallen (nog) niet rechtstreeks onder CSRD
 • Indirect kunnen mkb-maakbedrijven wel met CSRD te maken krijgen
 • Metaalunie deelt de doelstellingen van CSRD maar wijst op beheersbaarheid en evenredigheid
 • Het nemen van voorbereidende stappen kan zinvol zijn

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is nieuwe Europese regelgeving die gericht is op het verbeteren van de transparantie van bedrijven met betrekking tot duurzaamheid en niet-financiële informatie. De CSRD is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal en heeft tot doel de rapportage van duurzaamheidsgegevens te standaardiseren en uit te breiden. Terwijl grote bedrijven vaak al bekend zijn met duurzaamheidsrapportage, roept de CSRD nog behoorlijk wat vragen op bij kleinere bedrijven. Wat houdt de CSRD in, hoe kan het kleinere bedrijven  beïnvloeden en welke stappen kunnen zij nemen om zich voor te bereiden.
 

Wat is de CSRD?
De Corporate Sustainability Reporting Directive is bedoeld om de huidige Niet-Financiële Rapportage Richtlijn (NFRD) te vervangen en is gericht op het vergroten van de consistentie en de kwaliteit van duurzaamheidsrapportage in de Europese Unie. Het legt nieuwe verplichtingen op aan grote, beursgenoteerde bedrijven en bepaalde andere ondernemingen/organisaties om gedetailleerdere informatie te verstrekken over onderwerpen zoals klimaatverandering, milieueffecten, sociale kwesties en governance (ESG).
 

Hoe beïnvloedt de CSRD kleinere bedrijven?
Hoewel de CSRD voornamelijk gericht is op grote ondernemingen, zijn er enkele manieren waarop kleinere bedrijven de impact ervan kunnen voelen:

 1. Toeleveringsketen-effect: Als kleinere bedrijven leveranciers zijn voor grotere ondernemingen die onder de CSRD vallen, kunnen zij ertoe bewogen worden om meer gedetailleerde duurzaamheidsinformatie te verstrekken om aan de wensen van hun klanten te voldoen.
 2. Toegang tot kapitaal: Als kleinere bedrijven in de toekomst financiering willen aantrekken, kan het belangrijk worden om transparante en gedetailleerde ESG-rapportage te kunnen presenteren aan investeerders die steeds meer belang hechten aan duurzaamheid.
 3. Concurrentiedruk: Kleinere bedrijven kunnen zich geconfronteerd zien met concurrentiedruk, aangezien bedrijven die voorop lopen in duurzaamheidsrapportage mogelijk een concurrentievoordeel hebben.


Standpunt Metaalunie
Als producenten van hoogtechnologische producten met duizenden componenten en complexe wereldwijde waardenetwerken, hebben de Europese technologische industrieën  een belangrijke verantwoordelijkheid om aantrekkelijk te blijven voor zakenpartners en hoge milieu- en mensenrechtennormen te promoten. Om deze reden deelt Metaalunie de doelstelling van CSRD om verantwoordelijk gedrag van bedrijven in wereldwijde waardenetwerken te bevorderen. Metaalunie is echter bezorgd dat sommige van de voorgestelde maatregelen als onderdeel van deze wetgeving onbeheersbaar en onevenredig dreigen te zijn voor de Europese mkb-maakbedrijven waaronder de leden van Metaalunie. De reikwijdte van de verplichtingen moet worden beperkt tot de activiteiten die een ondernemer kan controleren, namelijk die van het bedrijf zelf, de eventuele dochterondernemingen en haar directe leveranciers (de zogenaamde tier 1). Bovendien zouden bedrijven alleen verplicht moeten zijn om onderzoek uit te voeren naar zakelijke partners die buiten de EU en de de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) zijn gevestigd. Van ondernemingen binnen genoemde grenzen mag immers worden verondersteld dat zij aan alle normen voldoen waardoor onderzoek daarnaar achterwege kan blijven.     


Hoe kunnen kleinere bedrijven zich voorbereiden?
Om zich voor te bereiden op de implementatie van de CSRD en de mogelijke impact ervan, kunnen kleinere bedrijven de volgende stappen overwegen:

 1. Begrijp de eisen: Begin met het enigszins begrijpen van de vereisten van de CSRD en beoordeel of uw bedrijf direct of indirect onder de nieuwe regelgeving valt.
 2. Verbeter uw duurzaamheidsrapportage: Als uw bedrijf al duurzaamheidsinformatie rapporteert, overweeg dan om uw rapportageprocessen te verbeteren en ervoor te zorgen dat de informatie gedetailleerd en accuraat is.
 3. Investeer in rapportagetools: Overweeg het gebruik van gespecialiseerde ESG-rapportagetools en -software om het proces van gegevensverzameling en rapportage te vereenvoudigen.
 4. Blijf op de hoogte: Houd de ontwikkelingen met betrekking tot de CSRD in de gaten en pas uw voorbereidingen aan op basis van eventuele updates of wijzigingen in de regelgeving.


Conclusie
De Corporate Sustainability Reporting Directive is een belangrijke stap in de richting van meer transparantie en verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid voor Europese bedrijven. Hoewel kleinere bedrijven mogelijk niet rechtstreeks worden aangesproken zoals grote beursgenoteerde ondernemingen, moeten ze zich bewust zijn van de veranderende zakelijke omgeving en zich voorbereiden op eventuele gevolgen door hun duurzaamheidsrapportageprocessen te verbeteren en zich aan te passen aan de groeiende vraag naar ESG-informatie. Het is raadzaam om tijdig advies in te winnen bij financiële en juridische experts om de overgang naar de CSRD soepel te laten verlopen. Ondertussen blijft Metaalunie pleiten voor beheersbare en evenredige regelgeving die enkel betrekking heeft op relevante zaken.

Bent u lid van Metaalunie en wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom CSRD stuur dan een email met uw contactgegevens naar csrd@metaalunie.nl.


> Bekijk ook de informatie over CSRD / EU-duurzaamheidsrapportage die er bij de SER beschikbaar is.

 

Gerelateerde artikelen