Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
23 dec 2022

In het kort

Laatste update van dit artikel: maart 2023  
 

  • De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen treedt in werking op 1 januari 2024. 
  • De controle op de bouwtechnische voorschriften verschuift door de nieuwe wet van gemeentes (Bouw & Woningtoezicht) naar kwaliteitsborgers.
  • Met de wet wordt de positie van opdrachtgever sterker.

Met de Wkb verandert het volgende:

1. Controle bouwtechnische voorschriften

De controle op de bouwtechnische voorschriften verschuift van gemeentes (Bouw & Woningtoezicht) naar kwaliteitsborgers. Een kwaliteitsborger moet nagaan of het bouwwerk aan de bouwtechnische regels voldoet. Aan het eind van de bouw moet hij hierover een positieve verklaring afgeven die de opdrachtgever aan de gemeente toestuurt, samen met een dossier waaruit aantoonbaar blijkt dat het bouwwerk voldoet. Dit heet wel het ‘dossier bevoegd gezag’. Dit deel van de Wkb zal in eerste instantie alleen gelden voor bouwwerken in gevolgklasse 1. Later volgen de hogere gevolgklassen. Onder gevolgklasse 1 vallen bijvoorbeeld woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen.

De opdrachtgever is degene die de kwaliteitsborger moet inschakelen, maar hij kan dit ook uitbesteden aan een ander, zoals de aannemer.
 

Wilt u meer informatie over de controle door de kwaliteitsborger en de gevolgklassen, dan verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid:
 


2. De positie van opdrachtgevers wordt sterker

De positie van opdrachtgevers van bouwwerken wordt verstrekt door aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek staan de regels die gelden tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van een bouwwerk. Let op! Dit deel van de Wkb geldt voor alle bouwwerken, ongeacht de gevolgklasse.

Over de relatie tussen de opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwwerken zullen wij u op deze pagina verder informeren. Op de controle van de bouwtechnische voorschriften door kwaliteitsborgers gaan wij hier verder niet in. Wij bespreken wat opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen doen om hun eigen positie zo goed mogelijk te regelen. Zo nodig doen wij tekstvoorstellen die u in uw contracten kunt opnemen. Of u uw positie daadwerkelijk kunt verbeteren tegenover de ander, hangt natuurlijk ook af van de mate waarin u in staat bent de afspraken te maken die u wilt.

Let op! de situatie waarbij een lidbedrijf van een consument de opdracht aanneemt voor de bouw van een woning, komt verder niet aan de orde. Hier gelden wel specifieke verplichtingen. Wilt u weten welke, neemt u dan contact met ons op.

Bepaal welke rol u heeft en lees daarna wat u moet doen
Om erachter te komen wat u kunt doen om u voor te bereiden op de Wkb, moet u eerst weten welke rol u heeft ten opzichte van degene met wie u zakendoet. De te nemen maatregelen zijn namelijk niet altijd hetzelfde, maar afhankelijk van uw relatie met die partij.


Allereerst is er de opdrachtgever. Dit is de partij die zelf geen opdrachtgever meer boven zich heeft. Het is de partij voor wie het werk uiteindelijk allemaal wordt gedaan. Denk aan degene die een pand wil laten bouwen. Of de consument die een zonwering wil kopen en laten monteren.
 

 

 

 


Dan is er de aannemer. Dit is de partij die het bouwwerk aanneemt. Hij gaat aan de slag om te zorgen dat het bouwwerk daadwerkelijk tot stand komt. Deze partij wordt ook wel hoofdaannemer genoemd.
 

 

Tot slot heb je de onderaannemer. Dit is de partij aan wie de aannemer een deel van het werk uitbesteedt. Het kan ook zo zijn dat de aannemer de hele opdracht aan een onderaannemer uitbesteedt of delen van de opdracht aan meerdere onderaannemers. De onderaannemer kan op zijn beurt ook weer (een deel van) het werk uitbesteden aan een ander.

 

Alle genoemde partijen hebben met de Wkb te maken. Om u te adviseren hoe u uw juridische positie zo goed mogelijk kunt regelen, is van belang te weten welke rol u heeft. Dit kan per situatie verschillen. U kunt trouwens ook meerdere rollen tegelijk hebben. Als aannemer heeft u te maken met de opdrachtgever, maar kunt u ook te maken hebben met één of meer onderaannemers als u het werk deels uitbesteedt.

Bekijk hieronder per geval welke rol u heeft, welke rol degene heeft met wie u zakendoet en in welk deel u vervolgens kunt lezen wat u kunt doen om u voor te bereiden op de Wkb. U kunt op de hyperlink klikken om het document meteen te openen. 
 

Welke rol u heeft, bekijkt u hier rechts.
Welke rol de ander heeft, bekijkt u
hieronder
 

Opdrachtgever
(geen particulier)

 

Aannemer 

 

Onderaannemer

Opdrachtgever
(geen particulier) 
  -   Deel 1   -
Opdrachtgever (particulier)   -   Deel 2   -
Aannemer    Deel 3   -   Deel 1
Onderaannemer    -   Deel 3   -Vanaf wanneer kan ik Metaalunie’s adviezen toepassen?
De adviezen die wij u geven in de verschillende delen kunt u toepassen op de contracten die u sluit op of na de datum waarop de Wkb van kracht is (1 januari 2024 dus). Zorg ervoor dat de offertes die u ruim vóór die datum uitbrengt ook al zijn aangepast als de mogelijkheid bestaat dat uw klanten die offertes pas na 1 januari accepteren. 

Wanneer de verplichting om een opleverdossier te verstrekken gaat gelden, is nu nog niet duidelijk. Waarschijnlijk pas later dan 1 januari 2024. Zodra hierover meer duidelijk is, zullen wij u op deze pagina informeren. 

Vragen?
Heeft u vragen over de Wkb, neemt u dan contact op met bj@metaalunie.nl of 030-6053344.

Gerelateerde artikelen