U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » Download Metaalunie voorwaarden

Download Metaalunie voorwaarden

Zowel de tekst van de Metaalunievoorwaarden (op A4-formaat) als de bijbehorende clausuletekst die onderaan uw briefpapier wordt afgedrukt ter verwijzing naar de Metaalunievoorwaarden, kunt u downloaden nadat u zich akkoord heeft verklaard met het volgende:

  • De door de Metaalunie ter beschikking gestelde tekst van de 'Metaalunievoorwaarden' en de tekst van de 'Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, uitgegeven door de Metaalunie', worden integraal, zonder enige aanvulling, wijziging, weglating of andere aanpassing van welke aard dan ook, gebruikt en zullen niet zonder uitdrukkelijke, daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming door de Metaalunie, aan een derde ter beschikking worden gesteld.
  • Voor zover deze voorwaarden naar derden gestuurd worden in digitale vorm, per e-mail of anderszins, zal dit in de vorm gaan van een beveiligd MS-Worddocument ('alleen-lezen') of in PDF-formaat, zodat de tekst niet door onbevoegden op eenvoudige wijze kan worden veranderd.
  • Nimmer zal ik de schijn wekken dat de algemene voorwaarden door mijzelf zijn opgesteld, dan wel zal ik op enigerlei wijze het auteursrecht van de Metaalunie schaden.

 

 IK VERKLAAR MIJ AKKOORD MET HET BOVENSTAANDE