U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » Corona » Handreiking - Checklists

Handreiking Veilig doorwerken in het MKB-metaal
en de technologische industrie

Om veilig samen te werken in de periode dat het coronavirus heerst, hebben bedrijven een groot aantal maatregelen genomen om de gezondheid van medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Koninklijke Metaalunie en FME hebben voor hun lidbedrijven een praktische handreiking opgesteld voor de toepassing van de geldende RIVM-voorschriften.

Medio 2022 zijn de maatregelen ten gevolge van de corona pandemie grotendeels afgeschaft. Toch zien we dat corona ons niet met rust laat. De overheid heeft sectoren gevraagd zich voor te bereiden op maatregelen, die samenhangen met vier scenario’s, variërend van het scenario “verkoudheid/groen” tot “worst case/rood”.
In de geactualiseerde Handreiking Covid-19 geven we een overzicht van maatregelen die per scenario genomen kunnen worden.

Maatregelenladders voor eerder gesloten sectoren
Voor sectoren die in de voorgaande periode gesloten werden, heeft de overheid op basis van de sectorplannen maatregelenladders gepubliceerd. Omdat onze sector niet tot deze sectoren behoort, volstaan wij met de geactualiseerde Handreiking.

Coronathermometer
Nieuw is ook de coronathermometer. De overheid publiceert en actualiseert deze thermometer tweewekelijks in samenwerking met het RIVM.

De coronathermometer toont de huidige en te verwachten druk op de samenleving en de zorg in Nederland door het coronavirus. Als de coronathermometer omhoog of omlaag gaat, leidt dit niet automatisch tot andere maatregelen. Het betekent dat de te verwachten infectiedruk of ziektelast verandert. Het Kabinet bepaalt of en welke maatregelen zij neemt en of zij sectoren adviseert hun maatregelen aan te aanscherpen. De thermometer heeft dus geen directe koppeling met de scenario’s uit de handreiking. Wij volgen de berichtgeving van de overheid nauwlettend en zullen relevante ontwikkelingen hierover publiceren.

Basisadviezen
De basisadviezen blijven van groot belang om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Meer informatie
Voor vragen, neem contact op met de adviseurs van sociaaljuridisch ledenadvies.

Heeft u een vraag over corona?

Bel ons
030 6053344

info@metaalunie.nl