U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » CAO 2021

Op weg naar een nieuwe cao

De onderhandelingen rond de nieuwe cao zijn inmiddels afgerond. Op deze pagina vindt u de laatste updates over de cao. Om alle informatie te kunnen lezen dient u eerst even in te loggen. Een deel van de informatie is namelijk alleen voor Metaalunieleden bestemd!


Laatste nieuws

10 juni / CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf definitief

De Cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf met de looptijd van 1 oktober 2021 tot 1 april 2024 is inmiddels definitief.

> Lees het hele nieuwsbericht.

15 april / Koninklijke Metaalunie akkoord met nieuwe cao Metaalbewerkingsbedrijf

Na zorgvuldig beraad met haar achterban is Koninklijke Metaalunie akkoord gegaan met de nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor jongeren extra te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen.

> Lees het hele nieuwsbericht.8 april /  Opening in cao-overleg

De cao-onderhandelingen over een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek, zijn de laatste dagen in een finale fase gekomen. Er zijn openingen ontstaan om tot een cao te komen.

Koninklijke Metaalunie heeft in dit stadium naar alle betrokken partijen aangegeven goed in contact te willen blijven met haar achterban. Om deze reden kan op dit moment niet zonder meer een cao-afspraak tot stand komen.

> Lees het hele nieuwsbericht.


23 februari / Nog steeds geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingsronde

Er is nog geen zicht op een nieuwe cao-onderhandelingsronde die moet leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel cao’s in de Metaal en Techniek). Achter de schermen wordt wel hard gewerkt aan het vlot trekken van de onderhandelingen en wordt gepoogd de vakbonden weer aan de formele onderhandelingstafel te krijgen. Werkgevers hebben de contouren geschetst van een nieuwe cao en willen nog steeds met de vakbonden hierover in gesprek.

Lees het hele nieuwsbericht.

 11 januari / Generatiepact en cao

Het Generatiepact Metaal en Techniek was onderdeel van de cao die liep tot 1 oktober 2021. De cao-onderhandelingen met vakbonden hebben op dit moment nog niet tot nieuwe afspraken geleid over een cao. We ontvangen af en toe vragen over het generatiepact, wat gold tot 30 september 2021. Mocht u daar op dit moment mee te maken hebben en op basis van vrijwilligheid zelf afspraken over willen maken met uw medewerker, dan kunt u voor een advies op maat over de mogelijkheden contact met ons opnemen.

Meer informatie over generatiepact en cao: Sociaaljuridisch Advies, 030-605.33.44 of sj@metaalunie.nl.


10 december / Nog geen zicht op nieuwe cao-onderhandelingsronde

Zoals eerder gecommuniceerd hebben werkgevers eind oktober jl. het ultimatum van de vakbonden afgewezen en zijn de onderhandelingen, die moeten leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel cao’s in de Metaal en Techniek), afgebroken. Werkgevers hebben de contouren geschetst van een nieuwe cao. Over deze contouren kon nog worden gesproken. Vakbonden hebben echter een ultimatum gesteld om een akkoord te forceren, waarbij vakbonden het dreigement uitten om tot acties over te gaan. Inmiddels, ruim anderhalve maand verder, is er nog geen zicht op voortzetting van de onderhandelingen.

Lees het hele nieuwsbericht.

28 oktober / Werkgevers wijzen ultimatum vakbonden af

De vakbonden hebben na het vastlopen van de onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek) een ultimatum gesteld waarin zij nogmaals hun eisen op tafel leggen. Een ultimatum wordt gesteld om een akkoord te forceren, waarbij vakbonden een dreigement uiten om bijvoorbeeld tot acties over te gaan.

Lees het hele nieuwsbericht.

14 oktober / Onderhandelingen cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf vastgelopen

De onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek) zijn, ondanks handreikingen van werkgevers, door vakbonden afgebroken.

> Lees het hele nieuwsbericht.
 

8 oktober / Cao-onderhandelingen herstart

Op 27 september hebben vakbonden de cao-onderhandelingen opgeschort. Inmiddels is afgesproken om op 14 oktober weer met elkaar in gesprek te gaan.

> Lees het hele nieuwsbericht.

1 oktober / Consequenties aflopen cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf

De cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is op 1 oktober 2021 geëindigd. Dit heeft de volgende consequenties.

> Lees het hele nieuwsbericht.

28 september / Onderhandelingen cao Metaalbewerkingsbedrijf voor onbepaalde tijd opgeschort: Werkgevers willen nog steeds kwalitatieve stappen nemen voor gebalanceerde cao

Na vier onderhandelingsrondes die hadden moeten leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek), hebben vakbonden het cao-overleg voor onbepaalde tijd opgeschort. Vakbonden willen de inbreng van werkgevers voorleggen aan de eigen achterban. Werkgevers verenigd in de FWT en vakbonden zijn zonder concreet resultaat te boeken uit elkaar gegaan.

> Lees het hele nieuwsbericht.

15 september / Heldere taal werkgevers na derde onderhandelingsdag cao’s Metaal & Techniek: Cao moet voldoende ruimte bieden om op werkvloer zaken te regelen

‘De uitgangspunten voor werkgevers in deze cao-onderhandelingen zijn helder en concreet. Het moet een betaalbare, evenwichtige en flexibele cao worden’. Zo formuleerde Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de derde dag van de onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek, nogmaals de door de werkgevers ingebrachte toetsstenen waaraan een cao-akkoord moet voldoen.

> Lees het hele nieuwsbericht.

8 september / Tweede onderhandelingsdag in teken duurzame inzetbaarheid: Cao moet voldoende ruimte bieden voor maatwerk oudere werknemer

Werkgevers zijn van mening dat de cao effectief toegerust moet zijn op het ontzien van de oudere werknemers. “Onze werkgevers blijven graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van de oudere werknemer. Die moet fit en productief de eindstreep halen. Het verder ontwikkelen en implementeren van beleid voor duurzame inzetbaarheid in de komende cao-periode is voor werkgevers dan ook van groot belang”, zei Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de tweede dag van de onderhandelingen over de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek).

> Lees het hele nieuwsbericht.

31 augustus / FWT tijdens eerste overlegronde cao: Kritische jaren voor de boeg

Tijdens de eerste onderhandelingsronde over de cao-onderhandelingen voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao Metaal en Techniek), hebben de werkgeversorganisaties, verenigd in de FWT, benadrukt dat veel bedrijven nog in de ban van de coronacrisis zijn. “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is onzeker”, zegt Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT. “Wat wel zeker is, is dat de inkoopprijzen en de exploitatiekosten zeer sterk gestegen zijn. Dit heeft een behoorlijke impact op de winstgevendheid van de bedrijven, ondanks een toegenomen orderpositie.”

> Lees het hele nieuwsbericht.

"NIEUWE CAO MOET BETAALBAAR,
FLEXIBEL EN EVENWICHTIG ZIJN"

Binnen afzienbare tijd starten de onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Het moet een betaalbare, evenwichtige en flexibele cao worden als het aan Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie ligt.
‘Betaalbaar mede vanwege de cao-verhogingen in de afgelopen jaren en de druk op de winstgevendheid door niet beschikbare en hoge prijzen van materialen. Evenwichtig als een aantrekkelijke sector voor iedereen. En flexibel omdat de cao niet alle details dicht moet regelen, maar ook ruimte moet laten aan werkgevers en werknemers om op de werkvloer zaken te regelen.’


> Lees het hele artikel uit Metaal+Techniek.