Bel mij terug

Zoek op trefwoord

Filter

Kies een categorie

Vrij

Blog
Vrij

In het kort

Deze week staat in het teken van 4 en 5 mei, het einde van de Tweede wereldoorlog. Een belangrijk en tot in lengte van dagen gedenkwaardig moment. Een aantal jaar geleden is door de wetgever besloten om hier elke vijf jaar formeel aandacht aan te besteden en cao partijen de ruimte te geven hier afspraken over te maken. Toch neemt rond 4 en 5 mei telkens weer de roep toe om van 5 mei een jaarlijkse vrije dag te maken. Ook dit jaar gebeurt dit weer bij monde van de voorzitter van het comité 4 en 5 mei, Gerdi Verbeet, die een oproep doet aan de formerende partijen.

 

Deze week staat in het teken van 4 en 5 mei, het einde van de Tweede wereldoorlog. Een belangrijk en tot in lengte van dagen gedenkwaardig moment. Een aantal jaar geleden is door de wetgever besloten om hier elke vijf jaar formeel aandacht aan te besteden en cao partijen de ruimte te geven hier afspraken over te maken. Toch neemt rond 4 en 5 mei telkens weer de roep toe om van 5 mei een jaarlijkse vrije dag te maken. Ook dit jaar gebeurt dit weer bij monde van de voorzitter van het comité 4 en 5 mei, Gerdi Verbeet, die een oproep doet aan de formerende partijen.

 

De afgelopen weken was er een uitgebreide discussie over het invoeren van een langer vaderschapsverlof. In Nederland ligt een voorstel op tafel om dat vaderschapsverlof te verlengen van twee naar vijf dagen. Dit voorstel is controversieel verklaard en wordt niet meer door dit kabinet besproken. Europa kwam daar overheen en stelt voor het vaderschapsverlof Europees te regelen, het verlof moet tenminste tien dagen bedragen. Zo buitelen de initiatieven over elkaar heen om verlofrechten in Nederland goedbedoeld verder te verhogen. Het gaat weer beter met de economie, waardoor we blijkbaar de focus op besparen en geld verdienen kunnen vervangen door kosten verhogen en geld uitgeven. Uiteindelijk moeten die vrije dagen immers betaald worden!

 

Je kan van mening verschillen of meer aandacht voor bepaalde onderwerpen terecht is of niet. Ik denk dat Bevrijdingsdag zeker aandacht verdient, evenals de geboorte van een kind. De vraag is echter of dit altijd voor rekening van de werkgever moet komen. Aandacht voor een thema kan op vele manieren worden gegeven en zeker als het een gevolg is van een eigen keuze, dan is het de vraag of een werknemer ook zelf niet moet investeren in de gevolgen van die keuze. Het inzetten van bestaande vakantiedagen of onbetaald verlof zijn dan redelijke opties.

 

Bij de discussie over nieuwe verlofrechten moet niet alleen worden gekeken naar het betreffende verlofrecht, maar naar het hele stelsel van verlof. Dat geldt des te meer als er Europese vergelijkingen worden gemaakt. Door er één element uit te pikken, zoals vaderschapsverlof, kan er een scheef beeld ontstaan, wat geen recht doet aan het stelsel aan verlofrechten wat wij in Nederland kennen. Vrij zijn is mooi, maar geen doel op zich, als we onze welvaart willen behouden. Die welvaart hebben we immers juist verdiend door er hard voor te werken.

 

Jos Kleiboer

Directeur Beleid

Gerelateerd