U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Details

Morgen is de langverwachte dag van de waarheid. Als de rook van de verkiezingsstrijd is opgetrokken, weten we waar we de komende tijd aan toe zijn. Het zou mooi zijn als Nederland snel een daadkrachtig kabinet krijgt, maar ik vrees dat het een lange en moeizame formatie gaat worden. Wat Metaalunie betreft hoeft het niet lang te duren, wij hebben het Regeerakkoord 2017 voor het onderdeel Industriebeleid en Ondernemerschap al klaar. Vandaag heeft onze voorzitter dit aangeboden aan VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra onder de titel ‘Kiezen voor het MKB-metaal’.  

Ons Regeerakkoord is geen verrassing. Het is namelijk een ludieke vorm van ons beleidsmatige Jaarverslag over 2016. Al sinds mei vorig jaar pleiten we immers bij de politiek voor ruimte voor het MKB-metaal om te ondernemen en te groeien. Ik herhaal nog maar eens wat daar voor nodig is:
 1.    De beschikbaarheid van goed opgeleide vakmensen
 2.    Een goed functionerende arbeidsmarkt
 3.    Aandacht voor product- en procesinnovatie in het MKB-metaal
 4.    Minder en eenvoudige regels

Deze lijn zullen we de komende maanden voortzetten in de vorm van de contouren voor het Industriebeleid in Nederland. Het accent verschuift iets, maar de essentie blijft de vraag wat er nodig is om een gezonde maakindustrie in Nederland te hebben en houden. Het antwoord is een gedegen industriebeleid ondersteund door een stimulerend ondernemersklimaat. Een gezonde maakindustrie biedt kansen om de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren aan te pakken. In een combinatie van het bedenken van creatieve innovatieve oplossingen en het realiseren hiervan door het te maken. De maakindustrie kan dat niet alleen. Dat gaat gepaard met samenwerking tussen alle partijen: bedrijven, kennisinstellingen én overheid door een modern industriebeleid. Dit betekent dat de overheid investeert in techniekonderwijs, de digitalisering ondersteunt en inzet op product- en vooral procesinnovatie. En bij dat laatste ook door investeringen in onderzoek en innovatie die effect hebben voor het MKB.

Deze punten zullen wij de komende tijd onder de aandacht van de politiek blijven brengen in een gezamenlijke aanpak met andere branches in een brede Industriecoalitie. Vandaag heeft onze voorzitter al een aanzet daartoe gegeven bij het gesprek met Halbe Zijlstra. Wat ons betreft gaat dat industriebeleid ook gepaard met een stimulerend ondernemersklimaat. In het interview met Zijlstra in het Jaarverslag staan daar een aantal belangrijke uitgangspunten voor. Ik citeer:

  • ‘De arbeidsmarkt is de grootste uitdaging voor een nieuw kabinet’
  • ‘Hoe kleiner het bedrijf is, hoe groter het arbeidsmarktprobleem
  • ‘De verhouding tussen risico’s, verplichtingen en verantwoordelijkheden tussen werkgevers en werknemers moet meer in balans komen’.

Van zulke uitspraken word ik enthousiast en heb ik er alle vertrouwen in dat ook onze contouren voor een sociale agenda in het Regeerakkoord 2017 een prominente plaats innemen. Wij zijn er klaar voor. Nu de politiek nog.

> Lees het jaarverslag 2016 'Kiezen voor het MKB-metaal'.

Bert Jaarsma
Directeur Organisatie

Misschien interessant voor u

Real Time Web Analytics