U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Actueel » Agenda » Details

Toon Event Detail

Themabijeenkomst 'Werken voor en na Corona' (district Noord)
donderdag 22 oktober '20
tot en met
donderdag 22 oktober '20

U bent welkom op 22 oktober a.s. van 15.00 tot 17.00 voor de themamiddag over het functioneren van de (regionale) arbeidsmarkt. Hoe in korte tijd het beeld op het hebben van werk door de Coronacrisis is veranderd hoeft nauwelijks betoog...Hoewel? 

Ook vóór de Coronacrisis was al duidelijk geworden dat ondanks sterke economische groei het functioneren van de arbeidsmarkt niet altijd goed uitpakte voor een deel van de beroepsbevolking. Kritiek als "doorgeslagen flexibilisering" of "weinig kansen voor mensen met lage opleidingen en/of een arbeidsbeperkingen" werd veelvuldig geuit. 

Twee belangrijke adviesorganen hebben het functioneren van de arbeidsmarkt onder de loep genomen en hierover de regering begin dit jaar geadviseerd. Het betreffen de Commissie Regulering van Werk (kortweg Commissie Borstlap) die het advies "In wat voor land willen wij werken" heeft uitgebracht en de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid met het advies "Het betere werk". In beide adviezen wordt vanuit verschillende invalshoeken de problematiek beschreven en worden voorstellen gedaan voor verbetering. 

Veel is ook na Corona nog relevant, misschien nog wel meer, maar uiteraard zijn er ook verschillen. Het verheugd ons zeer dat de heer prof. dr. Godfried Engbersen van de WRR en de heer prof. dr. Bas ter Weel van de Commissie Borstlap bereid zijn gevonden om een toelichting te geven over de mede door hen uitgebrachte adviezen, waarbij ze ook zullen in gaan op de relevantie na Corona. In de adviezen wordt ook duidelijk dat Nederland ten opzichte van andere West-Europese landen nog nauwelijks investeert in activerend arbeidsmarktbeleid in Nederland. In het verlengde hiervan zal mevrouw prof. dr. Sietske Waslander het onlangs door de SER Noord-Nederland uitgebrachte advies "De governance structuur van de Sociale Werkvoorziening" toelichten.

Programma
• Opening door prof. dr. Jouke van Dijk, voorzitter SER Noord-Nederland
• Inleiding door prof. dr. Bas ter Weel over "In wat voor land willen wij werken"
• Inleiding door prof. dr. Godfried Engbersen over "Het betere werk"
• Inleiding door prof. dr. Sietske Waslander over "De governance structuur van de Sociale Werkvoorziening'
• Paneldiscussie waaraan het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen.

De themamiddag wordt begeleid door dagvoorzitter Marijke Roskam. 

Het programma duurt van 15.00 tot 17.00 uur in de Rabozaal van het Forum in Groningen. 

In verband met de Corona-maatregelen zijn maximaal 70 zitplaatsen beschikbaar en is aanmelden verplicht. Aansluitend zal worden afgesloten met een netwerkborrel van 17.00 tot 18.00 in de aangelegen zaal met voldoende ruimte om aan de Corona-maatregelen te voldoen.

Aanmelden
Via Eventbrite .

 

Prijs:
Locatie: Rabozaal, het Forum, Groningen
Beschikbare plekken:
Bijlage

Direct inschrijven

Themabijeenkomst 'Werken voor en na Corona' (district Noord), do 22 okt '20
  • Nog plekken beschikbaar

Reeds ingeschreven