U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Thema's » Topsectoren » Topsector Chemie

Topsector Chemie

In de categorieën basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance materialen behoort Nederland tot de wereldtop. Chemie is één van de negen sectoren die het Kabinet heeft aangewezen als topsector.

Net als andere sectoren heeft de chemische industrie te maken met schaarsheid van grondstoffen: ze raken op of zijn niet eenvoudig beschikbaar. Dit probleem biedt echter ook mogelijkheden. Nederland heeft een sterke chemische sector en wil een leidende rol spelen in de overgang naar groene chemie. Dat betekent dat er duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen worden gebruikt.


De innovatieambitie van bedrijven en kennisinstellingen in de topsector Chemie is georganiseerd in 4 zogenaamde Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s), te weten:

 • Processing | TKI ISPT
 • Slimme materialen | TKI SPM
 • Biobased Economy | TKI BBE
 • Nieuwe chemische Innovaties | TKI NCI
Het MKB bedrijf dat actief is in de topsector en met steun van de topsector wil innoveren of innovaties wil valoriseren, kan terecht bij TopChemie Delta.

TKI ISPT
Als MKB-er kun je binnen TKI-ISPT je nieuwe of sectorvreemde technologie testen op bestaande processtromen van grote industriële participanten van ISPT. TKI-ISPT maakt samenwerking op het gebied van procestechnologie mogelijk tussen industrie (multinational en MKB), universiteiten en onderzoeksinstituten. Het doel is versnellen van innovaties in processen en deze efficiënter (energie- en resources) te maken. Naast het ontwikkelen van kennis, streeft TKI-ISPT naar ontwikkeling, demonstratie en implementatie van doorbraak technologieën. Technologische innovaties zijn onmisbaar bij de verduurzaming van de samenleving en economische ontwikkeling. De kans op succes wordt vergroot wanneer kennisontwikkeling vroeger en beter wordt afgestemd op de lange termijn business doelen van beoogde gebruikers. Inbedding van hoogtechnologische MKB ondernemingen in innovatieprojecten versnelt dit traject naar nieuwe commerciële processen. Kleine en middelgrote hoogtechnologische bedrijven spelen een cruciale rol in het snel omzetten van kennis naar nieuwe commerciële processen. Door open innovatie en de dynamiek van spin-offs en spin-ins wordt de rol van MKB technologieleveranciers in de toekomst alleen nog maar belangrijker. Deelname van het MKB aan het TKI-ISPT programma wordt daarom actief gestimuleerd.

TKI Smart Polymeric Materials

In 2050 staat Nederland in de mondiale top drie van producenten van slimme materialen. Het gebruik van fossiele grondstoffen wordt aanzienlijk teruggebracht. Dat heeft consequenties voor het energiegebruik, processen en de keuze van grondstoffen. De TKI Smart Polymeric Materials, ook wel Slimme Polymeren genoemd wordt gevormd door Dutch Polymer Institute (DPI) en DPI Value Centre en Biobased Performance Materials. De activiteiten richten zich op toekomstige maatschappelijke behoeften, het ontwikkelen van bio-gebaseerde en superieure materialen, en het sluiten van ketens. Vanuit het onderzoeksprogramma Biobased Performance Materials (BPM) worden onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van nieuwe biomaterialen en het verbeteren van biokunststoffen-eigenschappen gecoördineerd. BPM bestrijkt de hele biobased keten: van eindproducten, via polymeren en bouwstenen tot aan groene agro-grondstoffen. DPI verbindt wereldwijd polymerendeskundigen van kennisinstellingen met grote industriële partijen. Hierbij ligt het accent zowel op fundamenteel als vraag gestuurd wetenschappelijk onderzoek. DPI Value Centre richt zich op de toepassing van polymeren. Ondernemers, bedrijven en starters, worden gestimuleerd en geholpen om daadwerkelijk te innoveren met polymeren. Dit gebeurt via (gezamenlijke) projecten, bijeenkomsten op thema's en coaching, gebruikmaken van de kennis en kennissen uit het netwerk van industriële bedrijven en kennisinstellingen.

TKI Biobased Economy
Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy. Het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy gaat het crossectorale programma Biobased Economy uitvoeren, wat een onderdeel is van de Topsector Chemie. TKI-BBE draagt bij aan het realiseren van de biobased economy in Nederland. Het Innovatiecontract BBE is ondergebracht bij verschillende Topsectoren – Chemie, Energie, Water, Agro/Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Met als uitgangspunten maximale verwaarding van de groene grondstof en duurzaamheid is het Innovatiecontract Biobased Economy opgesteld aan de hand van zes work packages:

 • Biobased materialen,
 • BioEnergy & BioChemicals,
 • Geïntegreerde bioraffinage,
 • Teeltoptimalisatie en biomassaproductie,
 • Terugwinnen en hergebruik: water, nutriënten en bodem,
 • Economie, beleid en duurzaamheid.
Naast deze thematische work packages komen er ook een aantal strategische aspecten aan bod:

 • Regionale inzet,
 • De mogelijkheden en kansen voor het MKB,
 • Aansluiting bij Europees beleid,
 • Aansturing van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI),
 • De Human Capital Agenda
 • Wet- en regelgeving voor de BBE.
Het Innovatiecontract is het resultaat van een aantal bijeenkomsten waarin het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen richting gegeven hebben aan de ontwikkeling van de biobased economy.

TKI New Chemical Innovations
De TKI Nieuwe Chemische Innovaties (NCI) werkt nauw samen met NWO. New Earth, New Chemistry is het motto. TKI NCI is één van de vier TKI's binnen de Topsector Chemie. COAST is de Nederlandse publiek private samenwerking voor analytische wetenschap en technologie en maakt deel uit van de TKI NCI. Op dit moment nemen meer dan 30 bedrijven deel, tezamen met meer dan 25 academische groepen en 5 hogescholen. Participerende organisaties zijn actief in de topsectoren Chemie, Uitgangsmaterialen en tuinbouw, Agrofood, Life science and health, Water, Creatieve industrie en Energie. COAST geeft vorm aan een geïntegreerde strategische agenda op het gebied van onderzoek, infrastructuur en onderwijs. Het wetenschappelijk programma van COAST maakt deel uit van de TKI Nieuwe Chemische Innovaties. Deze fungeert als een kraamkamer. Er kunnen nieuwe innovatiegebieden worden ontdekt, opbloeien en eventueel uitgroeien tot een nieuw publiek-privaat samenwerkingsprogramma binnen de Topsector Chemie of zelfs over de huidige top-sectorgrenzen heen.

Topsector Chemie
Top Chemie ∆ is de plek waar de innovatieve ondernemer vragen kan stellen en passend antwoord krijgt. Zoals informatie en advies over processen, slimme polymeren, biobased economy en nieuwe chemische innovaties. Met een aanspreekpunt bij u in de regio. Zo krijgt u snel een goed antwoord op uw innovatievraag, starten projecten met bijpassende expertise, creëert u business kansen door gebruikmaking van een sterk gespecialiseerd en breed netwerk. Specifieke technisch inhoudelijke en business vragen die op het terrein van één van de vier TKI’s liggen van de topsector chemie worden door onze deskundigen beantwoord. Syntens is onze partner en beantwoordt dagelijks vragen op een breder gebied van innovatie.

TKI’s topsector chemie. De topsector Chemie bestaat uit vier TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie): TKI ISPT Processing (ISPT), TKI Smart Polymeric Materials (SPM), TKI Biobased Economy (BBE) en TKI New Chemical Innovations (NCI). De TKI’s werken samen op het gebied van innovatie, valorisatie, new business en start-ups in een integraal, landelijk netwerk.