U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Thema's » Energieakkoord

SER Energieakkoord voor duurzame groei

In 2013 heeft Koninklijke Metaalunie haar handtekening gezet onder het SER Energieakkoord voor duurzame groei.
Het Energieakkoord moet leiden tot groei en versterking van de sector door extra omzet, besparingen op de kosten door een efficiënter en duurzamer energiegebruik en vermindering van de administratieve lasten door vereenvoudigde wet- en regelgeving.


Extra omzet, besparingen en minder administratieve lasten zijn belangrijk voor de metaalsector. Het Energieakkoord kan daartoe bijdragen. Om die redenen heeft Metaalunie haar handtekening onder het akkoord gezet.

Groei en versterking van de sector
Het Energieakkoord legt niet alleen de nadruk op duurzaam maar ook op groei. Met de uitvoering van het akkoord zijn miljarden euro’s gemoeid. Euro’s die geïnvesteerd gaan worden in allerlei producten en diensten die ook door ondernemers in het mkb-metaal geleverd worden; rechtstreeks of in de toeleverende zin. Voorbeelden: de aanleg van windmolens op zee en land, het gereedmaken van het energietransportnetwerk of investeringen in mobiliteit en transport. Het Energieakkoord biedt op die manier kansen en mogelijkheden om extra omzet te genereren en daardoor te groeien en sterker te worden.

Besparing op de kosten
Ook besparingen op de energiekosten door een efficiënter en duurzamer energiegebruik is een doelstelling uit het Energieakkoord. Metaalunie voert met financiële en beleidsmatige ondersteuning van verschillende overheden ten behoeve van haar leden diverse projecten uit die energiebesparing en energie-efficiency tot doel hebben of een duurzamer energiegebruik (lokale duurzame opwekking). Hierdoor neemt ook de afhankelijkheid af van fossiele brandstoffen en centrale energie-opwekkers en –leveranciers. Het Energiecentrum mkb (powered by Metaalunie) helpt daarbij.

Verminderde administratieve lasten
Het Energieakkoord leidt tot verminderde administratieve lasten door vereenvoudigde wet- en regelgeving. In de wet komen energie besparende maatregelen te staan die zijn toegespitst op de metaalsector en waarvan de investeringen zich binnen vijf jaar via besparingen laten terugverdienen. De controlerende overheid respecteert deze maatregelen als zijnde afdoende. Voorheen moest een ondernemer zelf uitzoeken hoe het beste aan de wettelijke besparingseis kon worden voldaan en dat leidde nogal eens tot discussies met het bevoegd gezag. Die discussies moeten straks tot het verleden behoren. Metaalunie heeft bovendien een instrument ontwikkeld waarmee leden snel en op eenvoudige wijze kunnen beoordelen of ze alle energie besparende maatregelen die zich binnen vijf jaar laten terug verdienen op het netvlies hebben.

Standpunt Metaalunie

Metaalunie staat achter het doel van het Energieakkoord en de middelen die daarvoor zijn ingezet maar zal nauwlettend in de gaten houden of het akkoord gaat leiden tot extra omzet, besparingen en minder administratieve lasten.

 

Neem contact op

'Energieakkoord leidt tot
groei, besparingen en
minder lasten'Gerard Wyfker
Beleidssecretaris
030-6053344
wyfker@metaalunie.nl