U bent niet ingelogd.
U bevindt zich hier: Oekraïne

Oekraïnecrisis

Met een inval in Oekraïne heeft de Russische president Poetin de wereld geschokt. Metaalunie maakt zich grote zorgen over de gevolgen en volgt de ontwikkelingen op de voet. Vrede en veiligheid in Europa en de rest van de wereld staan op het spel. De EU en de VS hebben een pakket van economische sancties aan Rusland opgelegd. Die sancties hebben een directe impact als u exporteert naar of importeert uit Oekraïne of Rusland, of daar zelf een vestiging heeft. Om leden te ondersteunen heeft Metaalunie deze Oekraïne-pagina ingericht en een meldpunt gestart met als doel inzicht te krijgen in de problemen die er voor de sector ontstaan zijn.

Nieuws


Algemene informatie
Bijna dagelijks is er nieuwe informatie beschikbaar over bijvoorbeeld de opgelegde sancties. Welke gevolgen die sancties hebben voor u wordt in kaart gebracht door RVO, MKB-Nederland en uiteraard Metaalunie. Het blijkt moeilijk om voor de vele individuele gevallen een algemeen advies af te geven. Neem dus vooral contact met ons op bij vragen, of kijk op de pagina’s hieronder voor informatie.

Stijgende prijzen
De Oekraïnecrisis zal ook voelbaar zijn als u niet direct zaken doet in Oekraïne en Rusland. Zo zullen de energieprijzen naar verwachting verder stijgen. Ook het vinden van alternatieve leveringen van grondstoffen die nu uit Oekraïne en Rusland komen, zullen de prijs ervan verder doen stijgen. Leden benaderen ons regelmatig met de vraag hoe zij met de sterk stijgende (staal)prijzen en de schaarste van materialen en grondstoffen om moeten gaan.

We willen benadrukken dat de ontstane situatie erg uitzonderlijk is en veel partijen problemen ervaren met de stijgende prijzen en de inkoop of levering van schaarse materialen en grondstoffen. Vanwege die uitzonderlijke situatie is het in de eerste plaats raadzaam om samen met uw contractspartij naar een redelijke oplossing te zoeken. Mocht dit niet lukken, dan kunnen partijen altijd nog terugvallen op de juridische inhoud en uitleg van de overeenkomst. Gezien de uitzonderlijkheid van de situatie laat de juridische uitkomst zich in veel gevallen echter moeilijk voorspellen. > Lees ons uitgebreide juridische advies.

Voor het indexeren van verkoopprijzen adviseert Metaalunie een index te hanteren die de kostprijs van een product of dienst zo goed mogelijk benadert. > Lees meer hierover.

Wilt u meer weten over de effecten van de oorlog op de staalprijzen? Lees dan dit artikel uit de Washington Post (23 maart).

Er zijn onlangs webinars geweest die inzicht en informatie gaven over de ontwikkelingen rond grondstoffen en hoe hiermee om te gaan. Bekijk de presentaties.

Vluchtelingen in dienst nemen
In reactie op de afschuwelijke gebeurtenissen in Oekraïne bereidt het kabinet zich voor op grote aantallen mensen die nu een veilig heenkomen zoeken. Om mensen de veiligheid, rust en verzorging te bieden die ze nodig hebben is een gezamenlijke aanpak nodig van Rijk, regio, gemeenten, en vele andere partners waarbij ruimte is voor de hulp die particulieren aanbieden. Veel van wat de overheid en samenleving nu te doen staat, is onontgonnen terrein, mede gezien de omvang van de problematiek en de snelheid die geboden is. Dat brengt ook risico’s met zich mee. Op alle aspecten wordt van alle betrokkenen een uiterste inspanning gevraagd om de juiste balans te vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid.

Vanaf 1 april 2022 geldt dat Oekraïense vluchtelingen tijdelijk vrij in loondienst mogen werken in Nederland. Een tewerkstellingsvergunning is niet nodig. Wel moet de werkgever melden dat hij een vluchteling uit Oekraïne in dienst neemt. Deze meldplicht houdt in dat werkgevers ten minste twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden bij het UWV moeten melden dat zij vreemdelingen op grond van de vrijstelling tewerkstellen. Werkgevers die zich niet houden aan hun tijdige meldplicht kunnen een bestuurlijke boete opgelegd krijgen door de Nederlandse Arbeidsinspectie. 


Cyberaanvallen
Wees goed voorbereid. Het is raadzaam nog eens goed te kijken naar uw eigen digitale beveiligingssystemen.
Meldpunt
Ondervindt u problemen die het gevolg zijn van de Oekraïne crisis? Om de overheid goed te kunnen informeren over de gevolgen van deze crisis, is het belangrijk dat Metaalunie inzicht krijgt in de problemen die binnen de sector spelen. Meldt problemen in relatie tot deze crisis dan ook via internationaal@metaalunie.nl. Wilt u dat er contact met u wordt opgenomen, laat dat dan graag in het bericht weten. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Metaalunie via 030 – 605 33 44.

Meldpunt Oekraïne

Meldpunt Oekraïne

Meld uw problemen in relatie tot de Oekraïnecrisis alstublieft via internationaal@metaalunie.nl. Wilt u dat er contact met u wordt opgenomen, laat dat dan graag in het bericht weten. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Metaalunie via 030 – 605 33 44.

Contact

Neem voor vragen contact
met ons op via info@metaalunie.nl
of 030 - 605 33 44